Digitalizarea IMM -urilor finantari cu 90% grant

In MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 22 decembrie 2020 a fost publicata schema de ajutor de minimis prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obțne fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, să-și cumpere calculatoare.

Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 .

Valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro și 100.000 euro și reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile;
Societatile excluse de la aceasta finantare sunt cele care au autorizate conform Certificatului Constatator urmatoarele coduri CAEN :

Se va verifica prin declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu a avut aceste coduri CAEN autorizate și nu a obținut venituri din activitatea derulată în cadrul acestor coduri de la înființare până la depunerea aplicației pentru finanțare.

Coduri CAEN autorizate Denumirea activității
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN detaliate în anexa nr. 1 Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare la prezenta schemă). Vezi Anexa 1.

Valoarea schemei este de 100 de milioane de euro. Din acest buget vor fi acordate fonduri nerambursabile de câte 30.000-100.000 de euro, cu intensitate de 90%, ceea ce înseamnă că IMM-urile beneficiare vor trebui să asigure restul de 10% din cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile din proiecte

Pe regiuni banii sunt impartiti astfel :

Buget total 100.000.000,00 euro
Buget București-Ilfov 10.000.000,00 euro
Buget Nord-Est 15.759.000,00 euro
Buget Sud-Est 13.374.000,00 euro
Buget Sud Muntenia 14.166.000,00 euro
Buget Sud-Vest Oltenia 10.773.000,00 euro
Buget Vest 10.593.000,00 euro
Buget Nord-Vest 12.897.000,00 euro
Buget Centru 12.438.000,00 euro

In momentul de fata ADR-urile nu au lansat inca programul. Asteptam lansarea si procedura completarii Cererii de finantare.

De ADR Nord Est apartin jdețele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui iar suma alocata este de 15.759.000 euro.

(2)Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:

 1. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 2. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 3.  cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 4. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
 5. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
 6.  cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 8.  cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 9.  cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 10.  cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
 11.  cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
 12.  cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 13.  cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
 14.  cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 15.  activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
 16. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

(3) Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de inventar și cheltuielile salariale.

(4) Investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active deținute de societate nu sunt eligibile. Numai investiția direct legată de creșterea competitivității IMM prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, respectiv legată de digitalizarea activității societății poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.

(5) Pentru aplicațiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevăzute la alin. (2) lit. d)-f), j) și k), beneficiarii ajutorului de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului.

Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile se deconteaza cu 90%, exceptând:

 • cheltuieli cu servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect)

ce sunt plafonate -nu pot depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate .

Pentru întreprinderile care au două sau un singur exercițiu financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor două exerciții financiare încheiate, respectiv ultimului exercițiu financiar încheiat.

Lasa un comentariu