Programul Tranziție justă 2023 de 200.000-5 milioane EUR

Granturi IMM  Programul  Tranziție justă 2023 de 200.000-5 milioane EUR:

Ghid in consultare publica

 

Se vor acorda granturi IMM în Valea Jiului și 6 județe ale României : Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Granturi acordate: minim 200.000 euro – maxim 5.000.000 de euro.

Grantul care va fi oferit va fi compus din:

– ajutor de minimis (max. 200.000 de euro pe firmă)

– ajutor regional de stat, max 5.000.000 euro

La partea de ajutor de stat, intensitatea sprijinului va varia între 60% și 75%, în funcție de dimensiunea firmei (dacă e micro, mică sau mijlocie) și de județul de implementare.

Partea de ajutor de minimis ( din care se deconteaza consultant )  va avea o intensitate de 90% din cheltuielile eligibile, ceea ce însemnă că beneficiarul va contribui cu minimum 10% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis pentru serviciile de consultanta.

Obtin punctaj in functie de codul CAEN pentru care acceseaza finantare  următoarele clase CAEN in functie de judet:

Gorj: 261X, 262X, 263X, 264X, 265X, 266X, 267X, 268X, 271X, 325X

Hunedoara: 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 107X, 108X, 109X, 271X,  273X, 274X, 275X, 279X, 293X,   551X, 552X, 553X, 559X, 521X, 522X, 620X

Dolj: 204X, 205X, 211X, 212X, 261X, 262X, 263X, 271X, 273X, 283X, 291X, 309X, 325X, 431X, 432X, 433X, 439X

Galati: 582X, 620X, 132X, 133X, 139X 141X, 142X, 143X, 261X, 262X, 283X, 602X, 613X, 619X, 581X

Prahova: 211X, 212X, 293X, 383X, 390X, 551X, 552X, 553X, 559X, 581X, 582X, 613X, 619X, 620X, 631X, 639X, 931X

Mures: 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 107X, 108X, 109X, 132X, 133X, 139X, 161X, 162X, 204X, 211X, 212X, 325X

 

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE ( detaliata ) este AICI  dar doar codurile CAEN mentionate mai sus pe judete primesc punctaj, celelalte coduri CAEN nefiind punctate.

 

Condiții de eligibilitate a solicitanților

 

Firme eligibile: microintreprinderi cu minim 1 angajat – intreprinderi mijlocii

Firmele vor trebui să creeze minimum 3-36 de joburi, in functie de suma accesata.

 

Bugetul propus; 775 milioane de euro, defalcat astfel, pe județe:

 • PTJ/P1/1.1/1.A/Gorj (investiții productive IMM)    184.898.599 euro.
 • PTJ/P2/1.1/1.A/Hunedoara (investiții productive IMM) 138.966.116 euro.
 • PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI Valea Jiului (investiții productive IMM ITI Valea Jiului) 41.979.347 euro.
 • PTJ/P3/1.1/1.A/Dolj (investiții productive IMM)    136.673.075 euro.
 • PTJ/P4/1.1/1.A/Galați (investiții productive IMM): 84,633,938 euro.
 • PTJ/P5/1.1/1.A/Prahova (investiții productive IMM): 104.525.370 euro.
 • PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș (investiții productive IMM): 83.903.737 euro.

 

 Firmele eligibile vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a obține granturile IMM pentru investiții productive, printre care:

 1. Solicitanul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile (SRL, SA etc.) sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperaţiei (cooperative).
 2. Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior (2022).
 3. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei)în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție).
 4. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii:
 • întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 • întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 1. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1,în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul).
 2. Solicitantul să angajează să creeze numărul minim de locuri de muncă pe valoarea finanțării nerambursabile acordate:
 • < 0,5 mil euro – 3 locuri de muncă noi
 • >= 0,5 mil euro și < 1 mil euro – 6
 • >= 1 mil euro și < 1,5 mil euro – 9
 • >= 1,5 mil euro și < 2 mil euro – 12
 • >=2 mil euro și < 3,5 mil euro – 24
 • >=3,5 mil euro și < 5 mil euro – 36.

În plus, depășirea valorilor respective va fi punctată suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară.

 

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE poate fi descarcata de AICI.

Daca acest apel prezinta interes, va rugam sa ne contactati:

Pentru un calcul gratuit al punctajului va rugam sa ne  transmiteti un bilant la decembrie 2022 precum si un certificate constatator la zi.

 

Lasa un comentariu