MODIFICĂRI LEGISLATIVE PLAFOANE TRANZACȚII CASIERIE

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PLAFOANE TRANZACȚII CASIERIE 

Legea nr. 296/2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.977/  27.X.2023 aduce modificări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind  operațiunile de încasări și plăți în numerar și la O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea  sistemelor moderne de plată, modificări ce intră în vigoare începând cu data de 11 noiembrie  2023. 

Noile plafoane pentru ÎNCASĂRI NUMERAR 

  1. De la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi  familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri  și alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană;  2.Magazinele de tip cash & carry pot încasa numerar de la persoane juridice, persoane fizice  autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care  desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică,  în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei/persoană;  
  2. De la persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de  servicii se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei de la o persoană, până la 31  decembrie 2024 și de 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025. 

Noile plafoane pentru PLĂȚI NUMERAR 

1.Către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi  familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri  şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană,  DAR NU MAI MULT DE UN PLAFON TOTAL DE 2.000 lei/zi;  

  1. Plăți către magazinele de tip cash & carry, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei; 

 

  1. Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru  fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;  
  2. Către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări  de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte  finanțări, cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către o persoană, până la 31 decembrie  2024 și de 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025.  

NU SE POT FRAGMENTA 

Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (2.000  lei în cazul magazinelor de tip cash & carry)  

Plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (2.000 lei  în cazul magazinelor de tip cash & carry)  

Facturile pentru livrari de bunuri și/sau prestări servicii a caror valoare este mai  mare de 1.000 lei (2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) 

Încasările și plățile de la/către o persoană fizică, pentru operațiunile de încasări/plăți  în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și  fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori  restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări  de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic. 

SE INTERZIC 

Încasări și plăți în numerar efectuate între persoane juridice, persoane fizice  

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care  desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de  lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora ACESTE  TRANZACȚII POT FI EFECTUATE NUMAI PRIN INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR  

PLAFON ZILNIC CASIERIE 

Suma zilnică care poate fi păstrată în casierie este de maxim 50.000 lei.  

Sumele care depășesc plafonul se depun în conturile bancare în termen de două zile  lucrătoare.  

Excepție fac sumele aferente plații salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor  operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare.  

AMENZI 

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este de 25% din suma încasată/ plătită,  respectiv deținută în casierie care depășește plafoanele anterior menționate, dar nu mai puțin  de 500 lei.  

Acordarea oricăror avantaje clienților, pentru efectuarea de plăți în numerar, precum și  transferul unor sume din contul persoanelor juridice, PFA, II, IF, ONG, în contul  persoanelor fizice, fără documente justificative, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei  la 20.000 lei.  

Nu mai pot beneficia de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării  sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul  normativ, contravenienții sancționați pentru nerespectarea prevederilor referitoare la  Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări  și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. 

Lasa un comentariu