Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR pentru domenii diverse in Regiunea NORD -VEST

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest- 6 judete

 • Județul Bihor.
 • Județul Bistrița-Năsăud.
 • Județul Cluj.
 • Județul Maramureș
 • Județul Satu Mare.
 • Județul Sălaj.

Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR pentru domenii diverse

Ghidul definitiv 131 B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prevede o alocare a prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, pentru firme micro, mici și mijlocii din domenii diverse, LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE ESTE ATASATA.

Perioada de depunere a proiectelor

 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 18.09.2023, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 18.03.2024, ora 10:00

Din acest buget se vor acorda finanțări de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect, cuprinzând ajutor de minimis și ajutor regional de stat, cu intensități diferite ale sprijinului.

 

 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.

 

La partea de ajutor regional, intensitatea variază între 50% și 70%, în funcție de dimensiunea firmei și de județ. Restul cheltuielilor eligibile din ajutorul regional, de 30%-50%,  trebuie să fie suportat de beneficiar.

 

Categoria IMM Județul Rată cofinanțare acordată

% din cheltuieli eligibile

(85%FEDR+15%BS)

Rată cofinanțare solicitant

% din cheltuieli eligibile

Întreprinderi mijlocii Bihor

Cluj

50% 50%
  Bistrița-Năsăud

Maramureș

Satu Mare

Sălaj

60% 40%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi Bihor

Cluj

60% 40%
  Bistrița-Năsăud Maramureș

Satu Mare

Sălaj

70% 30%

 

Pentru partea de ajutor de minimis, (cheltuieli cu serviciile, consultanta)  se acordă maximum 200.000 de euro, la intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că pentru aceste cheltuieli beneficiarul nu trebuie să pună aport propriu.

 

Ajutoare IMM Nord-Vest: condiții de finanțare

Pentru finanțările IMM de câte 200.000-1,5 milioane de euro, firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
 • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Numărul maxim de angajați este de 249 pentru firmele mijlocii, 49 pentru firmele mici și 9 pentru microîntreprinderi.
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.

Investiții eligibile cuprind:

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării.

 

 

 

OFERTA DE PRET CONSULTANTA DE PROIECT – DEDUCTIBILA 100%  INTEGRAL DIN FONDURI

Relatii la tel : 0744591030

 

 

Lasa un comentariu