ATENTIE LA IMPORTURILE DIN TURCIA

Incepand cu 1 ianuarie 2021 Codul fiscal a fost completat cu un articol ce introduce notiunea de – Cheltuieli nedeductibile cu achizițiile din jurisdicții necooperante fiscal.

Prin pct. 10 din Legea nr. 296/2020 s-a introdus in Codul fiscal o nouă categorie de cheltuieli nedeductibile, respectiv cheltuielile generate cu achiziții de la furnizori înregistrați fiscal în jurisdicții necooperante fiscal publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, astfel:

10. La articolul 25 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

f1) cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;””.

Din analiza textului normativ se intelege că achizițiile de la furnizori aflați în Anexa I sau în Anexa II din lista UE a jurisdicțiilor necooperante publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene generează cheltuieli nedeductibile.

Ultima actualizare a acestei liste publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene este Jurnalul C331/3 din 7 octombrie 2020.

Următoarea modificare a acestei liste a fost anunțată de consiliul european pentru luna februarie 2021. Lista se actualizează de două ori pe an.

Iată jurisdicțiile ce sunt în Anexa I:

 • Samoa Americană;
 • Anguilla;
 • Barbados;
 • Fiji;
 • Guam;
 • Palau;
 • Panama;
 • Samoa;
 • Trinidad și Tobago;
 • Insulele Virgine Americane;
 • Vanuatu;
 • Seychelles.

Iată statele ce sunt în Anexa II, iar aici am identificat niște surprize neașteptate:

 • Turcia;
 • Maldive;
 • Jordan;
 • Namibia;
 • Thailanda;
 • Sfânta Lucia;
 • Australia;
 • Maroc
 • Eswatini.

Pentru plătitorii de impozit pe profit se recomandă să își revizuiască furnizorii, iar dacă aceștia se regăsesc în Anexa I sau în Anexa II din lista UE a jurisdicțiilor necooperante fiscal, listă publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, cheltuielile generate cu acești furnizori sunt considerate nedeductibile fiscal începând cu 1 ianuarie 2021 prin modificarea adusă Codului fiscal de pct. 10 din Legea nr. 296/2020 cu modificări ulterioare.

ATENTIE La TVA aferent acestor achizitii. Se pune problema se deduce sau nu se deduce ?

Lasa un comentariu