Ghidurile in consultare publica pentru masura 6.4 – RURAL

Pe masura non Agricola care finanteaza activitatile de productie si servicii in mediul rural sumele alocate vor fi :

Masura 6.4 intre 50.000 si 200.000 euro (cofinantare de 10% pentru anumite industrii  cum ar fi productia si cofinantare de 30% pentru industriile secundare de investitii )

Solicitanti eligibili :

  • Micro-întreprindere– maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
  • Întreprindere micăîntre 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

Ca forme juridicevor fi acceptate practice toate tipurile de întreprinderi: PFA, întreprindere individuală,  familială , SRL, societate agricolă, cooperativă etc.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural.

La adresa de mai jos poate  fi descarcat ghidul

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

 Pentru o preanaliza a eligibilitatii va rog sa raspundeti la acest CHESTIONAR. In baza raspunsurilor date, in maxim 10 zile, veti primi de la noi gratuit un punctaj estimative urmat de recomandarea noastra – daca va incadrati sau nu la aceasta finantare.

Lasa un comentariu