Fonduri Nerambursabile (granturi) pentru investitii de pana la 200.000 euro

Daca ai in vedere derularea de proiecte de investitii in perioada urmatoare, avem o veste buna pentru tine: poti depune un proiect prin care sa accesezi fonduri nerambursabile de pana la 200.000 euro, iar perioada de depunere a acestora este intre 03.12.2020- 29.01.2021

Ce este foarte important de stiut?

 • Fondurile sunt nerambursabile, insa este necesara cofinantarea propriecare poate fi intre 15% – 45% in functie de zona in care activezi si care influenteaza punctajul obtinut de proiect;
 • Valoarea sprijinului este  intre 50.000 și 200.000 euro, nerambursabili;

 Cum se face selectia proiectelor castigatoare?

Proiectele de investitii sunt selectate la finantare in ordinea descrescatoare a punctajelor si in limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare a Romaniei. La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul cofinantarii, valoarea cifrei de afaceri si ordinea inscrierii aplicatiei.

Care e contributia proprie a beneficiarului?

Contributia proprie minima a beneficiarului, trebuie sa fie:

 • 30% pentru Bucuresti si județul Ilfov
 • 15% pentru celelalte regiuni ale tarii

ATENTIEpentru a obtine punctajul maxim la aceasta categorie recomandam o contributie proprie de 60% pentru Bucuresti si Judetul Ilfov si 50% pentru celelalte regiuni ale tarii!

Pentru punctaj maxim profitul realizat de firma la decembrie 2019 se inmulteste cu 3 . deci pentru a putea lua grant de 200.000 euro firma ar trebui sa aiba profit de 350.000 lei la decembrie 2019.

Pentru ce tipuri de investitii se poate accesa finantarea?

Principalele categorii de investitii pentru care poti aplica sunt:

 • extinderea capacitatilor de productie existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestari servicii;
 • realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si realizarea unor unitati noi de prestare servicii;
 • reabilitarea / modernizarea unitatilor de productie existente, precum si reabilitarea / modernizarea unor unitati noi de prestare servicii.

          Consultantii nostri, pe masura derularii proiectului, iti vor da mai multe detalii, specifice pt planurile tale, si domeniul tau de activitate.

Cine poate aplica si ce conditii sunt de indeplinit?

 • Pot accesa finantarea firme ce isi desfasoara activitatea în domeniile: Productie, Industrii Creative, Servicii si Comert;
 • Pot aplica pentru aceasta finantare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au avut activitate    curenta / operationala desfasurata de minim 1 an;
 • Firma a inregistrat profit operational din activitatea curenta(activitatea de exploatare) in  exercitiul financiar anterior (2019);

Ce conditii trebuie sa indeplinesti dupa incasarea grantului?

 • Firma trebuie să isi desfasoare activitate minim 3 anidupă implementarea proiectului;
 • Firma va realiza minim 50% din valoarea veniturilor estimatein planul de afaceri in primii 2 ani după implementarea proiectului, iar diferenta in anul 3 după implementarea proiectului;
 • Firma dispune de cofinantarea propriea proiectului asumata in planul de afaceri.

 

PRELUNGIRE SOMAJ TEHNIC 75% PANA LA 30.06.2021

1. Cu ce te ajuta masurile privind somajul tehnic?

Practic primesti 75% din banii de salarii, de la bugetul de stat, in conditiile in care iti trimiti salariatii in somaj tehnic. Ce trebuie sa mai stii este ca suma pe care o poti primi este de maxim 75% din salariul mediu, pentru fiecare dintre salariatii tai. In cazul in care nu ai mai aplicat pana acum pentru astfel de masuri, si ai nevoie de ajutor, te rog sa ne contactezi pentru mai multe detalii.

ATENTIE !  Masurile sunt valabile doar pentru sectoarele afectate, si pentru care sunt impuse restrictii. Te rog sa consulti “Lista cu sectoarele afectate, care pot beneficia de aceste masuri “.

2. Alte masuri legate de indemnizatia pentru timpul redus de munca al salariatilor

Noul cadru legislativ relaxeaza modul de lucru, si pentru cei ce aplica deja sau doresc sa aplice pentru acest tip de indemnizatie, cele mai importante modificari fiind:

 • angajatorul va putea reduce timpul de munca al salariatiilor cu cel mult 80% din durata contractului individual de munca (anterior procentul era de 50%)
 •  reducerea timpului de munca este obligatorie pentru cel putin 5 zile lucratoare lunar (anterior era prevazut 5 zile lucratoare consecutive lunar)
 • interdictia de angajare sau subcontractare de activitati similare supuse reducerii timpului de munca se va aplica strict la nivelul locurilor de munca afectate de aceasta masura (anterior era prevazut la nivelul angajatorului in ansamblul sau, incluzand si sediile secundare)

Finantare nerambursabila – Programul „ELECTRIC UP”

Baza legala pentru aceasta schema de finantare este Ordonanța de urgență nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Prin programul de finanțare „ELECTRIC UP” se acordă un ajutor de minimis în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru:

 • Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național;
 • Instalarea stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 1. este persoană juridică conform prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. în cazul operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 3. deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 4. are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 5. are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 6. nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate / restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 7. nu este declarant a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
 8. se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 9. se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 10. ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 11. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 12. în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE ce poate fi primita de un beneficiar / un proiect este de maxim 100.000 euro si reprezinta 100% din valoarea proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
  1. cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
  2. cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
  3. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  4. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
  5. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
  6. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
  7. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.
 2. Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată (TVA) dacă firma este nepltătitoare de TVA.
 3. Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
 4. Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.