MODIFICĂRI TRANZACȚII NUMERAR – OUG 98/09.11.2023

Ordonanța de Urgență nr.98 din 09.11.2023 modifică art.LXIV din Legea nr.296/2023 care aducea modificări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și la O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, modificări ce au intrat în vigoare începând cu data de 11 noiembrie 2023.

 

MODIFICĂRI
Plafoanele la încasări și plăți rămân valabile așa cum le știam și după data de 11 noiembrie 2023 cu excepția plăților din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

LIMITĂRI
Încasări și plăți în numerar efectuate între persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora – ACESTE TRANZACȚII POT FI EFECTUATE NUMAI PRIN INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR .

Mai exact, dacă până acum asociatul/administratorul acoperea o mare parte din cheltuielile în numerar prin depunere de bani din buzunarul lui personal/casierie, începând cu 11.11.2023 trebuie să ridice numerar din banca pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

PLAFON ZILNIC CASIERIE
Suma zilnică care poate fi păstrată în casierie este de maxim 50.000 lei.
Sumele care depășesc plafonul se depun în conturile bancare în termen de două zile lucrătoare.
Excepție fac sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare

Nota: Referitor la plafonul de casierie de 50.000 lei, daca se refera la casieria per total unitate sau pentru fiecare punct de lucru, facem mentiunea că în momentul de față legislația nu este clară, iar la data publicării acestui articol răspunsul dat de către ANAF prin call center este că plafonul se referă la casieria pentru fiecare punct de lucru. În cazul în care vor interveni modificări în legislație/precizări, vă vom ține la curent.

Atenție! Punctul referitor la amenzi nu a fost modificat!

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PLAFOANE TRANZACȚII CASIERIE

MODIFICĂRI LEGISLATIVE PLAFOANE TRANZACȚII CASIERIE 

Legea nr. 296/2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.977/  27.X.2023 aduce modificări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind  operațiunile de încasări și plăți în numerar și la O.U.G. nr.193/2002 privind introducerea  sistemelor moderne de plată, modificări ce intră în vigoare începând cu data de 11 noiembrie  2023. 

Noile plafoane pentru ÎNCASĂRI NUMERAR 

 1. De la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi  familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri  și alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană;  2.Magazinele de tip cash & carry pot încasa numerar de la persoane juridice, persoane fizice  autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care  desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică,  în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei/persoană;  
 2. De la persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de  servicii se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei de la o persoană, până la 31  decembrie 2024 și de 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025. 

Noile plafoane pentru PLĂȚI NUMERAR 

1.Către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi  familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri  şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană,  DAR NU MAI MULT DE UN PLAFON TOTAL DE 2.000 lei/zi;  

 1. Plăți către magazinele de tip cash & carry, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei; 

 

 1. Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru  fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;  
 2. Către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări  de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte  finanțări, cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către o persoană, până la 31 decembrie  2024 și de 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025.  

NU SE POT FRAGMENTA 

Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (2.000  lei în cazul magazinelor de tip cash & carry)  

Plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (2.000 lei  în cazul magazinelor de tip cash & carry)  

Facturile pentru livrari de bunuri și/sau prestări servicii a caror valoare este mai  mare de 1.000 lei (2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) 

Încasările și plățile de la/către o persoană fizică, pentru operațiunile de încasări/plăți  în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și  fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori  restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări  de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic. 

SE INTERZIC 

Încasări și plăți în numerar efectuate între persoane juridice, persoane fizice  

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care  desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică  și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de  lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora ACESTE  TRANZACȚII POT FI EFECTUATE NUMAI PRIN INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR  

PLAFON ZILNIC CASIERIE 

Suma zilnică care poate fi păstrată în casierie este de maxim 50.000 lei.  

Sumele care depășesc plafonul se depun în conturile bancare în termen de două zile  lucrătoare.  

Excepție fac sumele aferente plații salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor  operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare.  

AMENZI 

Amenda pentru nerespectarea regulilor de mai sus este de 25% din suma încasată/ plătită,  respectiv deținută în casierie care depășește plafoanele anterior menționate, dar nu mai puțin  de 500 lei.  

Acordarea oricăror avantaje clienților, pentru efectuarea de plăți în numerar, precum și  transferul unor sume din contul persoanelor juridice, PFA, II, IF, ONG, în contul  persoanelor fizice, fără documente justificative, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei  la 20.000 lei.  

Nu mai pot beneficia de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării  sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul  normativ, contravenienții sancționați pentru nerespectarea prevederilor referitoare la  Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări  și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. 

Principalele masuri fiscale aprobate de Guvern

 

Taxarea microîntreprinderilor

Microîntreprinderile vor fi taxate astfel:

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro
 • 3%, pentru microîntreprinderile care:
 1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 2. desfășoară anumite activități, principale sau secundare, corespunzătoare unor coduri CAEN specifice

Cotele de impozitare, menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor se reglementează începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Impozit pe veniturile din IT pentru sume de peste 10.000 lei

Pentru IT-ști se propune limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară precum și introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv.

Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

Angajații din construcții, agricultură și industria alimentară vor plăti CASS

Angajații din construcții și industria alimentară vor plăti CASS.

Măsura are în vedere angajamentele asumate de Guvern în cadrul PNRR care vizează reducerea etapizată a distorsiunilor și stimulentelor fiscale excesive, în principal pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale, fără a fi afectată creșterea economică și dezvoltarea sectoarelor economice impactate de deciziile de politică fiscală, potrivit Ministerului Finanțelor.

TVA: Produsele și serviciile care se vor scumpi

 • Va crește de la 5% la 9% pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă.
 • TVA crește de la 5% la 9% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice.

*Pentru trecerea de la aplicarea cotei de 5% la 9% pentru livrarea de locuințe este necesară și introducerea unor dispoziții tranzitorii.

 • Crește de la 5% la 19% TVA pentru sălile de fitness
 • Tot de la 5 la 19% crește și pentru bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, evenimente sportive
 • Se propune trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs

Ce produse rămân cu 5% TVA: livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, livrarea de lemn de foc și energie termică.

Se introduce o taxă pentru zahăr. Este vorba despre o acciză pentru:

 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl

PFA – activități independente: plafon CASS la 60 de salarii minime

Persoanele care au venituri din activități independente vor avea un nou plafon pentru plata CASS de 10%.

Practic, ar urma să plătească 10% la veniturile nete dacă au sub 60 de salarii minime. Dacă au mai mult, atunci va fi plafonat la cele 60.

e-Sigiliu pentru transportatori

Prin proiect se introduce și Sistemul național RO e-Sigiliu. Este vorba despre un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităţilor determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

 

Guvernul și-a asumat răspunderea, marți 27.09.2023, în Parlament pe proiectul de lege privind noile taxe și impozite și măsurile din sectorul bugetar . După asumare, senatorii și deputații pot depune moțiune de cenzură. Dacă aceasta nu trece, legea se consideră adoptată.

Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR pentru domenii diverse in Regiunea NORD -VEST

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest- 6 judete

 • Județul Bihor.
 • Județul Bistrița-Năsăud.
 • Județul Cluj.
 • Județul Maramureș
 • Județul Satu Mare.
 • Județul Sălaj.

Granturi IMM de 200.000-1,5 milioane EUR pentru domenii diverse

Ghidul definitiv 131 B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prevede o alocare a prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, pentru firme micro, mici și mijlocii din domenii diverse, LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE ESTE ATASATA.

Perioada de depunere a proiectelor

 Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte: 18.09.2023, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 18.03.2024, ora 10:00

Din acest buget se vor acorda finanțări de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect, cuprinzând ajutor de minimis și ajutor regional de stat, cu intensități diferite ale sprijinului.

 

 • Valoarea minimă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 200.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a unui proiect: 1.500.000 Euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro din luna publicării ghidului solicitantului.

 

La partea de ajutor regional, intensitatea variază între 50% și 70%, în funcție de dimensiunea firmei și de județ. Restul cheltuielilor eligibile din ajutorul regional, de 30%-50%,  trebuie să fie suportat de beneficiar.

 

Categoria IMM Județul Rată cofinanțare acordată

% din cheltuieli eligibile

(85%FEDR+15%BS)

Rată cofinanțare solicitant

% din cheltuieli eligibile

Întreprinderi mijlocii Bihor

Cluj

50% 50%
  Bistrița-Năsăud

Maramureș

Satu Mare

Sălaj

60% 40%
Întreprinderi mici și microîntreprinderi Bihor

Cluj

60% 40%
  Bistrița-Năsăud Maramureș

Satu Mare

Sălaj

70% 30%

 

Pentru partea de ajutor de minimis, (cheltuieli cu serviciile, consultanta)  se acordă maximum 200.000 de euro, la intensitate de 100%, ceea ce înseamnă că pentru aceste cheltuieli beneficiarul nu trebuie să pună aport propriu.

 

Ajutoare IMM Nord-Vest: condiții de finanțare

Pentru finanțările IMM de câte 200.000-1,5 milioane de euro, firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
 • O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023 trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022 și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Numărul maxim de angajați este de 249 pentru firmele mijlocii, 49 pentru firmele mici și 9 pentru microîntreprinderi.
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare.

Investiții eligibile cuprind:

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării.

 

 

 

OFERTA DE PRET CONSULTANTA DE PROIECT – DEDUCTIBILA 100%  INTEGRAL DIN FONDURI

Relatii la tel : 0744591030

 

 

Programul Tranziție justă 2023 de 200.000-5 milioane EUR

Granturi IMM  Programul  Tranziție justă 2023 de 200.000-5 milioane EUR:

Ghid in consultare publica

 

Se vor acorda granturi IMM în Valea Jiului și 6 județe ale României : Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Granturi acordate: minim 200.000 euro – maxim 5.000.000 de euro.

Grantul care va fi oferit va fi compus din:

– ajutor de minimis (max. 200.000 de euro pe firmă)

– ajutor regional de stat, max 5.000.000 euro

La partea de ajutor de stat, intensitatea sprijinului va varia între 60% și 75%, în funcție de dimensiunea firmei (dacă e micro, mică sau mijlocie) și de județul de implementare.

Partea de ajutor de minimis ( din care se deconteaza consultant )  va avea o intensitate de 90% din cheltuielile eligibile, ceea ce însemnă că beneficiarul va contribui cu minimum 10% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis pentru serviciile de consultanta.

Obtin punctaj in functie de codul CAEN pentru care acceseaza finantare  următoarele clase CAEN in functie de judet:

Gorj: 261X, 262X, 263X, 264X, 265X, 266X, 267X, 268X, 271X, 325X

Hunedoara: 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 107X, 108X, 109X, 271X,  273X, 274X, 275X, 279X, 293X,   551X, 552X, 553X, 559X, 521X, 522X, 620X

Dolj: 204X, 205X, 211X, 212X, 261X, 262X, 263X, 271X, 273X, 283X, 291X, 309X, 325X, 431X, 432X, 433X, 439X

Galati: 582X, 620X, 132X, 133X, 139X 141X, 142X, 143X, 261X, 262X, 283X, 602X, 613X, 619X, 581X

Prahova: 211X, 212X, 293X, 383X, 390X, 551X, 552X, 553X, 559X, 581X, 582X, 613X, 619X, 620X, 631X, 639X, 931X

Mures: 101X, 102X, 103X, 104X, 105X, 106X, 107X, 108X, 109X, 132X, 133X, 139X, 161X, 162X, 204X, 211X, 212X, 325X

 

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE ( detaliata ) este AICI  dar doar codurile CAEN mentionate mai sus pe judete primesc punctaj, celelalte coduri CAEN nefiind punctate.

 

Condiții de eligibilitate a solicitanților

 

Firme eligibile: microintreprinderi cu minim 1 angajat – intreprinderi mijlocii

Firmele vor trebui să creeze minimum 3-36 de joburi, in functie de suma accesata.

 

Bugetul propus; 775 milioane de euro, defalcat astfel, pe județe:

 • PTJ/P1/1.1/1.A/Gorj (investiții productive IMM)    184.898.599 euro.
 • PTJ/P2/1.1/1.A/Hunedoara (investiții productive IMM) 138.966.116 euro.
 • PTJ/P2/1.1/1.A/HD/ITI Valea Jiului (investiții productive IMM ITI Valea Jiului) 41.979.347 euro.
 • PTJ/P3/1.1/1.A/Dolj (investiții productive IMM)    136.673.075 euro.
 • PTJ/P4/1.1/1.A/Galați (investiții productive IMM): 84,633,938 euro.
 • PTJ/P5/1.1/1.A/Prahova (investiții productive IMM): 104.525.370 euro.
 • PTJ/P6/1.1/1.A/Mureș (investiții productive IMM): 83.903.737 euro.

 

 Firmele eligibile vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate pentru a obține granturile IMM pentru investiții productive, printre care:

 1. Solicitanul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile (SRL, SA etc.) sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperaţiei (cooperative).
 2. Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021și nu a avut activitatea suspendată temporar în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior (2022).
 3. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei)în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție).
 4. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii:
 • întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 • întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • microîntreprindere are mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 1. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1,în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul).
 2. Solicitantul să angajează să creeze numărul minim de locuri de muncă pe valoarea finanțării nerambursabile acordate:
 • < 0,5 mil euro – 3 locuri de muncă noi
 • >= 0,5 mil euro și < 1 mil euro – 6
 • >= 1 mil euro și < 1,5 mil euro – 9
 • >= 1,5 mil euro și < 2 mil euro – 12
 • >=2 mil euro și < 3,5 mil euro – 24
 • >=3,5 mil euro și < 5 mil euro – 36.

În plus, depășirea valorilor respective va fi punctată suplimentar în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară.

 

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE poate fi descarcata de AICI.

Daca acest apel prezinta interes, va rugam sa ne contactati:

Pentru un calcul gratuit al punctajului va rugam sa ne  transmiteti un bilant la decembrie 2022 precum si un certificate constatator la zi.

 

Digitalizare POR regiunea de NORD-EST

Transformarea   digitală a IMM-urilor orientată  către  creșterea intensității digitale

 

 • Apelul este unul de tip „Pilot” la nivel Regional în parteneriat cu Banca Mondială
 • Dedicat IMM-urilor non-agricole și non-TIC din Regiunea Nord-Est (compusa din sase judete: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui)
 • Valoarea nerambursabilă: minimum 000 Euro – maximum 100.000 Euro (cofinanțare 10%)
 • Se finanțează investiții de tip software și hardware pentru digitalizarea afacerilor
 • Soluția de digitalizare cumulată propusă pentru finanțare trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019
 • Se desfășoară în două etape (înainte și după deschiderea apelului în MySMIS)

 

 

Etapa A. – Înainte de deschiderea apelului în MySMIS

 1. Desfășurarea unei campanii de promovare, respectiv #NEdigitalizam
 2. Completarea chestionarului de către cei interesați (primești un raport al nivelului actual de intensitate digitala și ai șansa de obține finanțarea care să iți mărească nivelul de intensitate digitală), pana la data de 09.2023 . Chestionarul poate fi descarcat de AICI.
 3. Experții din ADR Nord-Est vor efectua verificarea eligibilității pe baza informațiilor furnizate în chestionarul de mai sus
 4. Potențialii solicitanți care au fost declarați eligibili se vor constitui într-o lista preliminară
 5. Banca Mondială va extrage aleatoriu prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial):
 • un grup care primește finanțare prin prezentul apel
 • un „grup de control” care nu primește finanțare

 

Etapa B. – după deschiderea apelului în MySMIS

 1. Cei selectați prin metoda RCT vor efectua Studiul de fezabilitate digitală, care este o cheltuială eligibilă la proiectul depus în MySMIS ulterior
 2. Studiul de fezabilitate digitală va fi efectuat, fie de către un Hub de Inovare Digitală European (EDIH), fie de către un furnizor de servicii de consultanță tehnică specializat în TIC, selectat de către solicitant
 3. Studiul de fezabilitate digitală fundamentează cererea de finanțare ce va fi depusă în MySMIS ulterior
 4. Proiectele depuse în MySMIS trebuie să respecte toate cerințele de eligibilitate din Ghidul Solicitantului
 5. Termenul limită de depunere va fi de 2 luni calendaristice de la data deschiderii apelului
 6. Evaluarea, selecția și contractarea se vor realiza imediat după depunere, pentru fiecare cerere de finanțare

 

Ce înseamnă DESI 2019?

 1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională
 1. Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizare)
 2. Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps
 3. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
 4. Deține un website sau o pagină de internet
 5. Deține un website cu funcții complexe
 6. Folosește o rețea de social media
 7. Plătește pentru publicitate pe internet
 8. Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie
 9. Emite facturi electronice care permit procesarea automată
 10. Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală
 11. Vânzările web business-to-consumer (B2C) depășesc 10% din totalul vânzărilor online

 

 

 

Medicii de familie își pot renova și dota cabinetele cu fonduri din PNRR. Dosarele se pot depune din 4 august

Medicii de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină primară vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc).

Pentru dotarea cu echipamente și mobilier, fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa fonduri în valoare de 45.000 euro fără TVA.

Pentru renovare pot fi solicitate fonduri de până la 15.000 de euro fără TVA.

Dosarele de finanțare se vor depune pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro, începând cu data de 04 august 2022, ora 10:00.

Investiția are un buget total de 888.301.2151 lei echivalent a 180.450.000 € și se va realiza prin 2 metode:

I.1.1.a: O alocare de 666.225.911 lei echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete obținută prin aplicarea unei matrice de scor pe baza de date a medicilor de familie Casei de Asigurări de Sănătate pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie din regiuni sau localități marginalizate care reprezintă 75% dinobiectivul general de investiție;

I1.1.b: O alocare de 222.075.304 lei echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție.

Rata de finanțare: 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului.

Un proiect poate conține doua componente si anume:

– „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;

– „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiaruluiîn valoare de maxim 73.840 lei echivalentul a 15.000 de euro.

Programul Femeia Antreprenor- prin care firmele conduse de actioner majoritar feminine pot accesa pana la 200.000 lei

Programul Femeia Antreprenor- prin care firmele conduse de actioner majoritar feminine pot accesa pana la 200.000 lei

 

Programul Femeia Antreprenor, pentru anul 2022,  are alocat un buget de 157.624.000 lei. Din acești bani, se vor acorda două tipuri de ajutoare financiare nerambursabile, plafonate în funcție de numărul persoanelor pe care firmele le vor angaja:

 • Max.  100.000 lei/beneficiar, pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului.
 • Max. 200.000 lei/beneficiar, pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului.

Avand in vedere modul de intocmire a punctajului va recomandam sa incercati o astfel de finantare doar daca doriti sa faceti investitii pentru desfasurarea activitatii in unul din domeniile de mai jos :

 

Coduri CAEN din cadrul claselor de producție și industrii creative
cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1%
COD CAEN DENUMIRE
812

Activități de curatenie

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1051

Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1071

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1413

Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1610

Tăierea si rindeluirea lemnului

1721

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

1812

Alte activități de tiparire n.c.a.

2221

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2363

Fabricarea betonului

2511

Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2562

Operatiuni de mecanica generala

2932

Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3109

Fabricarea de mobila n.c.a.

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

6201

Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)

6202

Activități de consultanta in tehnologia informatiei

6209

Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

7111

Activități de arhitectura

7112

 Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7311

Activități ale agențiilor de publicitate

8622

Activități de asistenta medicala specializata

8623

Activități de asistenta stomatologica

8690

Alte activități referitoare la sanatatea umana

 

 

Daca ai si posibilitatea de a participa cu 15% ca aport propriu la valoarea investitiei atunci AI SANSE sa obtii finantarea  datorita punctajului.

In cazul in care nu va regasiti in lista cu codurile CAEN de mai sus si nu aveti posibilittea participarii cu 15% aport propriu la valoarea investitiei nu recomandam sa incercati sa concurati.

 

O alta conditie pentru a obtine punctaj maxim e :ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile, conform propunerii de procedură:

CATEGORIA A – cheltuieli eligibile

(1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

(2) categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.
(3)    Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.
(4)    Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.
(5)    Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabilă” înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;
(6)    Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)
(7)    Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

CATEGORIA B – cheltuieli eligibile

(1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.
(3) În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

CATEGORIA C – cheltuieli eligibile

(1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
(3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

CATEGORIA D – cheltuieli eligibile  :Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

CATEGORIA E – cheltuieli eligibile

(1) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

(2) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;
(3) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

CATEGORIA F – cheltuieli eligibile

(1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică,  echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

(2) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.
(3) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

CATEGORIA G – cheltuieli eligibile

Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;

CATEGORIA H – cheltuieli eligibile

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

CATEGORIA I – cheltuieli eligibile

Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

 

CATEGORIA J – cheltuieli eligibile

Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

–    una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
–    una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

 

CATEGORIA K – cheltuieli eligibile

Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.

Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe Program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”, cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii.

Vor fi excluse de la finanțare:

 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede.
 • Cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.
 • Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.
 • Nu se acordă ajutor financiar nici pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

Comunicat de presa Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

În cursul zilei de marți, 17 mai 2022, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a avut loc o reuniune a comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

În cadrul întâlnirii, membrii comitetului au aprobat o serie de modificări/completări a anumitor elemente din program, pe fondul circumstanțelor provocate de crizele prin care trece România în prezent.

Decizii pentru acțiunea 4.1.1

Pentru Acțiunea 4.1.1, se vor finanța granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor în vederea refacerii capacității de reziliență, în valoare de 350.000.000 euro FEDR, astfel:

a) Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate in Clasa P Invățământ, Clasa Q Sănătate si asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii. Alocare: 50.000.000 euro FEDR;

b) Granturile pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 200.000 euro și 1.000.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în Clasa Clasa C – Industria Prelucrătoare, fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică. Alocare: 300.000.000 euro FEDR.

Valoarea de 350.000.000 euro FEDR se compune din 300.000.000 euro FEDR alocare Acțiunea 4.1.1., la care se adaugă 50.000.000 euro FEDR ce se vor transfera de la Acțiunea 4.1.2.

Aceste modificări sunt necesare pentru capacităților de producție, dar și a capacităților de prestare de servicii de către IMM-uri în vederea relansării producției de bunuri și servicii, ca urmare a efectelor crizei COVID-19.

Granturile pentru investiții urmează să intre pe circuitul firesc de implementare și urmează să lansăm în dezbatere publică ghidul, până atunci vom adopta proiectul de ordonanță de urgență și schema de ajutor de stat. Toate acestea au fost discutate în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europeane, care si-a dat acordul pentru ca masura să fie lansată”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

 

Decizii pentru acțiunea 4.1.2

Pentru acțiunea 4.1.2 se va oferi sprijin IMM-urilor pentru susținerea activităților curente, prin acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, astfel:

a) microgranturi pentru activităţi specifice din domeniul industriei agroalimentare, în valoare de 5.000 de euro, sub formă de sumă forfetară. Alocare: 25.000.000 euro FEDR-REACT EU.

b) granturi pentru capital de lucru pentru activităţi specifice din domeniul industriei agroalimentare, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro. Alocare: 125.000.000 euro FEDR-REACT EU.

Acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru s-a avut în vedere pe tot lanțul de producție primară, prelucrare și desfacere pentru IMM-urile din domeniile de activitate al industriei alimentare precum și a sectorului agroalimentar care a fost afectat în întregime de pandemia de COVID, pentru a nu exista discriminări. Cheltuielile aferente producției primare agricole sunt suportate din cofinanțarea bugetului de stat ca urmare a posibilității de a deconta de la Comisia Europeană un procent de 100% cheltuieli eligibile din fondurile alocate FEDR.

Modificări pentru POC 2014-2020, aprobate în urma reuniunii comitetului de monitorizare

Ajutoare de stat pentru investitii de cel putin 1 milion de euro

Începând cu data de 15.06.2022 se deschide pentru o luna, sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Finantarea minima care se poate accesa este de 4.500.000 lei fara TVA.

Procentul de finantare difera de la o regiune la alta, fiind intre 40-60% .

Grantul pentru regiunea NORD EST este de 60%.

Codurile CAEN finantate le puteti vizualiza AICI – HGnr530_21042022