Când se deschide „noua Măsură 3” ?

Masura 3 se va redeschide la sfarsitul anului 2021 ( se estimeaza data de 27 decembrie ), cu un buget in valoare de 358.384.803 euro. Finantarea  se adresează IMM-urilor, ajutorul de stat acordându-se pentru granturi pentru investiții în activități productive. Fiind o finantare de tipul primul venit primul servit estimam ca bugetul va fi epuizat din primele ore de la deschidere. Din acest motiv este important sa analizati cu atentie informatiile date in continuare pentru a lua o decizie daca merita sa incerci si daca te incadrezi ca si firma in conditiile cerute.

Ajutor financiar  masura 3 – 2021:

Valoarea maxima a ajutorului financiar este echivalentul in lei al sumei de 1.000.000. euro.

 • Microintreprinderi (0-9 angajati): 95% ajutor financiar – 5% contributie proprie;
 • Intreprinderi mici (10-49 angajati): 90% ajutor financiar – 10% contributie proprie;
 • Intreprinderi mijlocii (50-249 angajati): 85% ajutor financiar – 15% contributie proprie.

Beneficiari eligibili  masura 3:

 • Firma infiintata pana in 31.12.2018;
 • Cifra de afaceri in 2020 este cu minim 5% mai mica fata de 2019;
 • Beneficiarul isi propune, prin planul de afaceri, investitii de minim 20% in obiective de protectia mediului;
 • Beneficiarul isi asuma un numar mai mare sau egal de angajati, cu cel din 2019, la sfarsitul perioadei de sustenabilitate;
 • Beneficiarul nu este in faliment, insolventa sau dificultate la sfarsitul lui 2019

Pentru a avea sanse trebuie sa ai si un punctaj mare , adica de cel putin 70 de puncta pentru a putea depunere cererea de finantare

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

  • Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – maxim 40 puncte
 • Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în achiziții care contribuie la obiectivele de mediu – maxim 40 puncte
 • Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale – maxim 5 puncte
 • Proiectul propune un produs/proces inovativ – maxim 5 puncte
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – maxim 10 puncte

Dupa cum observati scaderea cifrei de afaceri si investitiile in protejarea mediului sunt predominante in calcularea punctajului .

 

Care este valoarea cofinanțării?

 • 5% pentru micro întreprinderi
 • 10% pentru întreprinderi mici
 • 15% pentru întreprinderi mijlocii

CHELTUIELI ELIGIBILE

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • Amenajarea terenului
 • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • Studii de teren
 • Obtinere avize, acorduri, autorizatii
 • Proiectare si inginerie
 • Consultanta
 • Asistenta tehnica

Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru investiţia de bază

 • Construcţii şi instalaţii
 • Dotări – Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride)
 • Dotări – Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
 • Active necorporale

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Alte cheltuieli

 • Organizare de santier
 • Cheltuieli diverse și neprevăzut