29 Dec

Salariul minim in 2012

HOTARARE nr.1225/2011 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

in temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.164 alin. (1) din  legea 53/2003  – Codul Muncii, republicata,

 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2012salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012 reprezentand 4,13 lei/ora.

 Art. 2. – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

 Art. 3. – (1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art.1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protecției sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HG 1193/2010  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abroga.

One Response to “Salariul minim in 2012”

  1. Ileana Rosca Says:

    Uite ca am ajuns acesta pagina despre Salariul minim in 2012 , cautand despre maramu.
    Acum tre sa recunosc ca faci treaba super.
    iti recomand sa vezi si pagina http://cazare-maramures.net un site despre maramureseni.
    Mult succes

Leave a Reply