17 May

S-a modificat din nou Codul Fiscal

Legea nr.76  aproba OUG nr.109/2009 care modifica si completeaza Codul Fiscal.

Principalele modificari privesc :

a) Reglementarile privind preturile de transfer se aplica si in cazul tranzactiilor care au loc intre persoane romane afiliate

b) Nu sunt obligati la plata impozitului minim persoanele juridice care :

– se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
– se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii. Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

c) Veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat , nu sunt supuse impozitului pe venit si in afara functiei de baza

d) Modificarea perioadei fiscal pentru AIC de bunuri in Romania- se modifica articolul 1561, alineatul (61)

Prin exceptie de la prevederile alin. (2)—(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:

– prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;

– a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru.

Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156 indice 2 alin. (1);

– prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.

Leave a Reply