30 Jun

S-a modificat din nou Codul Fiscal prin OUG 58

Principalele modificari aduse Codului fiscal de OUG nr. 58/2010 ce intra in vigoare cu 1.07.2010 ( cu unele exceptii )  sunt:

I. Taxa pe valoarea adaugata

Începând cu 1 iulie 2010, cota standard de TVA este de 24%.

Cotele reduse de TVA (5% si 9%) au ramas neschimbate.

II. Impozitul pe profit

2.1. Creditul fiscal (impozitul platit unui stat strain) se deduce daca se prezinta documentatia corespunzatoare si daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri. Pierderile fiscale realizate de un sediu permanent dintr-un stat tert (stat care nu este membru UE, AELS ori cu care nu este încheiata conventie de evitare a dublei impuneri) se deduc numai din veniturile acelui sediu permanent.

2.2.Capitolul VI din Titlul II se redenumeste „Impozitul pe dividende”. Cota impozitului pe dividende se mareste de la 10% la 16%, inclusiv pentru fonduri deschise de investitii.

Scutiri de impozit pe dividende se acorda:

 • entitatilor eligibile care detin minim 10% din titlurile de participare ale platitorului de dividende;
 • fondurilor de pensii facultative sau fonduri de pensii administrate privat;
 • organelor administratiei publice actionari ai platitorului de dividende.

III.Impozit pe venit

3.1. Venitul net anual din activitate independenta stabilit pe baza normei de venit este cel putin salariul minim brut pe tara garantat în plata (în vigoare la momentul stabilirii normei de venit) înmultit cu 12.

3.2. Pentru calcularea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala se va lua în considerare o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut(cota anterioara 40%), iar pentru venituri ce provin din crearea unor lucrari de arta monumentala o cheltuiala deductibila egala cu 25% din venitul brut(cota anterioara 50%).

3.3. La stabilirea venitului impozabil din salarii se includ si tichetele de masa, tichetele-cadou, tichetele de cresa, tichetele de vacanta, platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate ori soldelor lunare nete , acordate potrivit legii.

Aceste prevederi se aplica începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, însa nu intra în baza contributiilor de asigurari sociale.

3.4. Veniturile din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente, precum si veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor nu mai sunt venituri neimpozabile(se impoziteaza cu 16%).

3.5. Câstigul din fiecare tranzactie cu titluri de valoare (altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise) se supune impunerii cu cota de 16% (se elimina cota de 1%) iar contribuabilii trebuie sa declare trimestrial câstigul/pierderea realizata. Procedura privind calculul câstigului net anual/pierderea neta din investitii în urma tranzactionarii acestor titluri de valoare se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF.

3.6. Dupa 1 iulie 2010,pierderea neta anuala din tranzactionarea titlurilor de valoare (altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise) se recupereaza din câstigurile realizate în urmatorii 7 ani.

Pentru perioada pâna la 1 iulie 2010 sunt prevazute dispozitii tranzitorii.

3.7. Veniturile din jocuri de noroc se supun nei cote unice de impozit de 25%.

3.8. Rezilierea contractelor de închiriere da dreptul contribuabilului sa solicite recalcularea impozitului, pe baza documentelor justificative.

3.9. Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente sunt impozabile conform Cap. III Venituri din salarii din Titlul III

IV. Criterii privind activitatile dependente

4.1. Potrivit criteriilor din Ordonanta, o activitate desfasurata de o persoana fizica poate fi considerata ca fiind dependenta daca beneficiarul de venit:

 • se afla în relatie de subordonare fata de platitorul de venit si respecta conditiile de munca ale acestuia;
 • foloseste baza materiala a platitorului de venit;
 • contribuie numai cu prestatia fizica ori capacitatea sa intelectuala;
 • platitorul de venit suporta cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit ori indemnizatia de concediu de odihna si de incapacitate temporara de munca;
 • orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

4.2. Ordonanta stabileste limitativ întelesul drepturilor de autor si drepturile conexe acestuia.

4.3. Impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, recalculate pentru activitati dependente, se datoreaza solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.

4.4. Orice venituri de natura profesionala altele decât cele salariale, sunt supuse contributiilor individuale de asigurari sociale, asigurari de sanatate si pentru somaj.

V. Impozitul pe venitul nerezidentilor

5.1.Veniturile obtinute din România de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate reprezinta venituri impozabile începând cu 1 iulie 2010.

5.2. Cotele de impozit pentru veniturile impozabile obtinute din România de nerezidenti:

 • 10% pentru dividende, dobânzi si redevente(lit. a) -b) alin. (2) art. 116);
 • 25% (fata de cota initiala de 20%) pentru venituri din jocuri de noroc;
 • 16% pentru celelalte venituri impozabile obtinute din România

5.3. Nu mai sunt scutite de impozit:

. dobânzi la depozite la vedere/conturi curente,

. dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de societati comerciale române,

. venituri obtinute de nerezidenti care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si similare, . venituri din economii sub forma platilor de dobânda, dobânda la depozite la termen si/sau instrumente de economisire realizata din România de persoane fizice rezidente în alte state decât ale UE

Codul Fiscal in varianta actualizata cu OUG 58/2010 se gaseste pe situl nostru, in partea de sus ,pe bara albastra. Aici se pot citi detaliat modificarile aduse de aceasta ordonanta pe fiecare articol in parte.

3 Responses to “S-a modificat din nou Codul Fiscal prin OUG 58”

 1. Nicu GITAN Says:

  Cum se plateste venitul realizat din comisioane, fara contract de munca si ca pensionar gradul III de invaliditate

 2. EXPERT CONTAB Says:

  pentru Nicu Gitan

  La orice venit realizat de persoane fizice autorizate , in situatia in care nu au o carte de munca pentru care se platesc contributii se datoreaza contributiile conform OUG 58/2010 9 (a se vedea articolul nostru postat in 23.08.2010-Obligatii salariale PFA ).
  Conform art.3 din OUG 58/2010 pensionarii ai sistemului public de pensii nu platesc contributii sociale.

 3. matei c-tin Says:

  Am contract de munca la un angajator si mai am la o societate de asigurari un contract de mandat,am fost la casa de sanatate si mi-au cerut contractul de mandat,declaratia de impunere pe ultimul an…!? si mi s-a spus ca trebuie sa platesc retroactiv de cind am contractul de mandat!
  Este corect?cum sa platesc retoroactiv?legea se aplica pentru viitor,cel putin asa stiam eu.Poate imi raspundeti si mie ce am de facut…sunt in ceata.

Leave a Reply