07 Jan

Rezumat reglementari contabile aplicabile in 2011

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/29.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.869/2010 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări reglementărilor contabile în vigoare.

1. În acest sens au fost aduse modificări şi completări Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în ceea ce priveşte evidenţierea în contabilitate a reducerilor comerciale primite/acordate ulterior facturării, tratamentul contabil al fondului comercial negativ, al mărfurilor şi produselor finite vândute returnate de clienţi, evaluarea creanţelor şi datoriilor în valută, structura bilanţului, a bilanţului prescurtat şi a contului de profit şi pierdere care se întocmesc de persoanele juridice, funcţiunea conturilor etc.

2. Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile a fost completat cu prevederi referitoare la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. Astfel, prin excepţie de la regula potrivit căreia înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se efectuează lunar, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei a sumei de 35.000 euro pot î

http://capturehislove.com/ relationship books

nregistra în contabilitate operaţiunile economico-financiare la alte perioade decât lunar, dar nu mai târziu de data pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit,(adica trimestrial) respectiv data situaţiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

Atenţie! Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea plafonului de 35.000 euro este cel comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

link aici:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/reglementaricontabile/cursuri_valutare_31122010.pdf

3. Alte reglementări. Începând cu 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unităţile teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice raportări contabile semestriale (adica la 30.06.) în cursul exerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

zp8497586rq