23 Mar

Reînregistrarea în scopuri de TVA

Obligaţii privind înregistrarea în scopuri de TVA

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită înscrierii în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 11 din Codul Fiscal (CF), trebuie să solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA, dacă au fost scoase din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi prin Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de 15 zile de la data afişării ordinului pe pagina de internet a ANAF sau la sediul instituţiei.

Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF se va considera valabilă începând cu data reactivării.

De asemenea, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită inactivităţii temporare, înscrise în registrul comerţului, potrivit legii, trebuie să solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează starea de inactivitate temporară.

Solicitarea se transmite organului fiscal competent, în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, însoţită de certificatul din care rezultă înregistrarea în registrul comerţului a acestei menţiuni.

Atenţie! În situaţia în care persoanele impozabile aflate în situaţiile prevăzute mai sus nu solicită organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA în termenul stabilit, organele fiscale competente vor înregistra din oficiu în scopuri de TVA aceste persoane.

 Ajustarea TVA după înregistrarehow to use the stylus on ipad

trong>

După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF ca urmare a încetării situaţiei care a condus la scoaterea din evidenţă, persoanele impozabile pot ajusta, taxa aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art. 149 din CF, pentru valoarea rămasă neamortizată, inclusiv în situaţia în care acestea au fost livrate în regim de taxare în perioada de inactivitate, în cadrul procedurii de executare silită.

Pentru ajustarea taxei aferentă bunurilor de capital în conformitate cu art. 149 alin. (4) lit. c) din CF, după înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a încetării situaţiei care a condus la scoaterea din evidenţă, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă acestora proporţional cu perioada rămasă din perioada de ajustare.

În situaţia bunurilor de capital livrate în regim de taxare în perioada de inactivitate, în cadrul procedurii de executare silită, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă acestora proporţional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, determinată în funcţie de anul în care a avut loc livrarea bunurilor respective.

De reţinut! Ajustarea taxei va fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
*
Baza legală: pct. 53, 54, 66, din Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

zp8497586rq