07 Jan

Reglementari privind documentele financiar-contabile in vigoare de la 1 ianuarie 2009

Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a emis Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009. La data intrarii in vigoare a Ordinului MEF nr. 3512/2008 se abroga Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23, din 7 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. De la 1 ianuarie 2009, vor intra in vigoare noi reglementari privind documentele financiar-contabile, stabilite prin Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008.

Termene de pastrare a documentelor financiar –contabile de 50, 10 si 5 ani.

– state de salarii se pastreaza 50 de ani,

– registrele si documentelor justificative si contabile se pastreaza 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu anumite exceptii:

a) facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinarii taxei pe valoare adaugata deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt si persoanele partial impozabile in conformitate cu prevderile Codului fiscal, se vor pastra conform termenului prevazut la art. 149 alin. 6 din Codul fiscal. Art. 149, alin 6, Codul fiscal prevede ca “persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada”.

b) documentele financiar –contabile care atesta provenienta unor bunuri cu o durata de viata mai mare de 10 ani se pastreaza, de regula, pe o perioada mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

c) documentele prevazute in anexa nr. 4 a Ordinului MEF nr. 3512/2008 se pot pastra pe o perioada de numai 5 ani daca necesitatile proprii ale unitatii nu impun pastrarea acestora pe o perioada mai mare.

 

Sursa:contabilul

Leave a Reply