06 Jan

Reglementari noi privind Declaratia recapitulativa – formular 390, aplicabile de la 1 ianuarie 2010- se declara lunar

Baza legala: legea 571/2003 modificat prin OUG 109/2009 art.1564

Incepand cu luna ianuarie 2010, pentru tranzactiile efectuate incepand cu aceasta luna, declaratia recapitulativa – formular 390 se va depune LUNAR, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.
Declaratia recapitulativa se va depune :
atat pentru achizitii / livrari intracomunitare de bunuri,
cat si pentru prestari / achizitii de servicii catre / de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in UE, pentru care locul prestarii se determina conform regulii generale aplicabile persoanelor impozabile si pentru care exigibilitatea TVA a luat nastere in luna calendaristica respectiva.
Modelul noii declaratii recapitulative va fi stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In concluzie, pe data de 15.02.2010 se va depune declaratia 390 pentru luna ianuarie 2010 atat pentru bunuri cat si servicii.

Leave a Reply