30 Jul

Raportare semestriala la 30.06.2010 termen 13.08.2010

Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2010 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30/06/2010 conform OMFP nr. 1879 din 22/06/2010.
Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.

Principalele aspecte cu privire la întocmirea şi depunerea de către operatorii economici a Raportărilor contabile la 30 iunie 2010
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2010 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1879/22.06.2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 447/01.07.2010).
Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la 13 august 2010.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 09/07/2010 – vers.1.0.0

Corelaţii


Structuri


Ordin


Bilant
format zip
Download


Bilant
format pdf
Download

Leave a Reply