06 Jul

Raportare 30.06.2010. Termen de depunere 13.08.2010.

A fost publicat in MO 447 din 1.07.2010 , Ordinul 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

Acesta precizeaza :

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro

Operatorii economici vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la data de 13 august 2010.

Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate mai sus, după caz, pentru data de 30 iunie 2010 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată cu amenda intre 300 lei si 4000 lei .

Raportările contabile la 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit Raportările contabile la 30 iunie 2010 se completează astfel:

directorul economic, contabiful-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Concluzii :

-raportarea de la 30.06.2010 nu sedepune la Registrul Comertului. Ea se depune la DGFP.

-termen de depunere 13.08.2010

-amenda pentru depunere cu intarziere intre 300 lei si 4.000 lei in functie de cifra de afaceri.

Leave a Reply