07 Apr

Rambursarea TVA pentru importuri şi achiziţii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

Direcţia Generală a Finanţelor Publice  informează contribuabilii persoane impozabile stabilite în România că pot beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, procedând conform celor menţionate în documentarul fiscale de mai jos.

Bunurile şi serviciile care fac obiectul rambursării TVA

Bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se poate solicita rambursarea TVA sunt: combustibil, închiriere de mijloace de transport, cheltuieli legate de mijloacele de transport, taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor, cheltuieli de deplasare (cu taxiul sau mijloace de transport public), cazare, servicii de catering şi restaurant, acces la târguri şi expoziţii, alte bunuri livrate şi servicii prestate.

Depunerea solicitării

Rambursarea se efectuează în baza unei Cereri de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România – formular 318, care se depune în format electronic la organul fiscal competent din România (unitatea fiscală unde solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe), până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Pentru completarea Cererii de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România – formular 318, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică de la furnizorii acreditaţi şi să se înregistreze pe portalul ANAF.

După obţinerea certificatului digital calificat se vor parcurge următoarele etape:
– se accesează portalul ANAF, modulul DECLARAŢII ELECTRONICE;
– din meniul din stânga, se alege PERSOANE JURIDICE, apoi RAMBURSARE TVA DIN UE;
– în panoul din dreapta, se dă click pe LISTA FORMULARELOR;
– se alege formularul D318 şi se completează datele în formularul salvat, folosind programul Adobe V.8.;
– după completare se apasă butonul VALIDARE din formular, pentru a elimina eventualele greşeli;
– se aplică semnătura electronică, se salvează şi se trimite formularul.

Organul fiscal din România va transmite cererea tot electronic statului membru de rambursare, iar solicitantului îi va trimite de îndată o confirmare electronică de primire a cererii. Cererea se consideră că a fost depusă în condiţiile în care solicitantul a furnizat toate informaţiile/documentele cerute.
 
Important! Pentru a vedea situaţia în care se află cererea contribuabilii se pot loga pe websiteul ANAF, www.anaf.ro, unde va fi afişat un ecran despre „Spaţiul dvs. privat”. Se selectează DECLARAŢII DEPUSE – RAMBURSARE TVA, apoi denumirea contribuabilului pentru care s-a depus cererea (formular D318) şi se vizualizează ISTORIC DECLARAŢII. Aici se vor găsi toate mesajele de validare, inclusiv cele din străinătate. Decizia de rambursare se va primi prin poşta obişnuită.

Perioada de rambursare

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot viza însă o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care acestea reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă mai mică de un an calendaristic dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 de euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Important! Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile: nu este persoană impozabilă în sensul TVA; efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept deducere; beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA, achitate de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32/2010; pct. 491 din Hotărârea Guvernului nr. 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/2009; Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429/.2001; Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242/2008.

One Response to “Rambursarea TVA pentru importuri şi achiziţii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene”

  1. sebastian Says:

    sub ce forma se salveaza declaratia D318 dupa completare?

Leave a Reply