07 Apr

Rambursarea automata (fara control) a TVA mai mic de 10000 lei

Ordin nr. 263/2010 din 22/02/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

        Potrivit noii proceduri, deconturile prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic, decizia de rambursare fiind generata in mod automat. Deciziile de rambursare emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare.

        Prin noua procedura au fost stabilite reguli noi privind regimul special aplicabil exportatorilor, astfel:

       Se mentioneaza ca sunt considerati exportatori si persoanele impozabile care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri.

Pot solicita aplicarea regimului special agentii economici la care valoarea exporturilor si a livrarilor intracomunitare efectuate in anul precedent este de cel putin 75% din rulajul debitor al conturilor de clienti,  dar nu mai putin de 1.000.000 euro. Solicitarea se face de catre agentul economic pe baza datelor din anul precedent, regimul special fiind aprobat pentru fiecare an fiscal.

        Persoana juridica care are inscrise fapte in cazierul fiscal sau asupra careia a fost deschisa procedura de insolventa nu poate beneficia de regimul special pentru exportatori.

         Aplicarea regimului special inceteaza daca:

  • din analiza evidentelor fiscale sau in urma inspectiei fiscale efectuate se constata ca persoana impozabila nu mai indeplineste conditiile prevazute pentru acordarea acestui regim; sau
  • ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale anticipate in totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul solutionat cu inspectie fiscala anticipata este mai mare de 6%.

       Conform vechilor reguli, regimul special pentru exportatori inceta in cazul in care se depunea un decont de TVA cu sume pozitive sau in cazul in care din analiza evidentelor fiscale sau in urma inspectiei fiscale efectuate se constata ca persoana impozabila nu mai indeplineste conditiile pentru aplicarea acestui regim.

       Deconturile aflate in curs de solutionare la data incetarii aplicarii regimului special se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipate, potrivit procedurii generale.

         Deconturile depuse de exportatori se incadreaza in categoria de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:

  • pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atat pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;
  • suma solicitata la rambursare este mai mare decat dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni [(total “suma negativa a TVA in perioada de raportare” declarata prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni – total “taxa de plata in perioada de raportare” declarata prin deconturile de TVA depuse in ultimele 12 luni)/12 luni]*).

         Pentru solutionarea cu inspectie fiscala ulterioara a deconturilor depuse de catre contribuabilii mari care au fost incadrate in categoria de risc fiscal mare pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate, contribuabilii pot depune scrisori de garantie bancara.  

sursa: contexpert.ro

 

Leave a Reply