09 Jan

PRINCIPALELE OBLIGATII FISCALE IN LUNA IANUARIE 2013

Până la 9 ianuarie 2013:

-formular 092  „Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale” pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România,.
Se depune de către PJ şi PF care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii
intracomunitare în luna decembrie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar,

Pana la 10 ianuarie 2013:

-formular 010 “Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.
Se depune de catre PJ , care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-formular 070 “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice
in mod independent sau exercita profesii libere”. Se depune de catre PF care desfasoara activitati economice in mod independent
sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-formular 020 “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane”. Se depune de persoanele fizice, altele
decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia
sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-formular 096 “Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal,
in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153”. Se depune de persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care cer scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Până la 25 ianuarie 2013:
-formular 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” _ termen lunar/trimestrial ptr. obligaţiile la B.S,

-formular 104 “Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor,  pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România persoane fizice rezidente
asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trim.IV 2012,

-formular 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii decembrie 2012,

-formular 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” pentru semestrul II 2012, pentru notarii publici,

-formular 224”Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”,  pentru oblig bug de stat aferente lunii decembrie 2012,

-formular 225  ”Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare,
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise” pentru trimestrul IV 2012,

-formular 300 “Decontul de taxă pe valoarea adăugată” cu termen lunar/trim. pentru obligaţiile bugetului de stat,

– formular301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, art. 153 indice 1 din CF şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă,
achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA,
precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile,

-formular 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”,
“Declaratia privind cifra de afaceri” in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent
platitorii de TVA care in anul 2012 au fost platitori la trimestru, pentru a notifica cifra de afaceri realizata in anul fiscal 2012,

– formular 094 “Declaratie privind comunicarea pro-ratei provizorii care va fi utilizata in anul 2013 de catre platitorii de TVA iar in anexa documentul din care sa rezulte modul de determinare a calculului
Atentie! Declararea si plata impozitului pe divedende distribuite din profitul aferent  anului 2011 si aprobate in anul 2012

-formular 311 ”Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”,
– Noutate ! Formular 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare – se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de tva in perioada 01.10.2012-31.12.2012, a caror cifra de afaceri obtinuta in aceasta perioada
este sub plafonul de 2.250.000 lei si care sunt obligati sa aplice sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013,

Până la 31 ianuarie 2013:

-Depunerea declaratiei de mentiuni pt. microintreprinderile care la 31/12/12 au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro, au intre 1-9 salariati inclusiv, capitalul social este detinut de persoane altele decat statul si autoritatile locale
si care opteaza pentru impozitare cu cota de 3% asupra veniturilor (curs BNR la 31/12/12- 1 euro = 4.4287 lei)

-formular 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” – contribuabilii persoane fizice care determina venitul net pe baza de norme de venit şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, ( Pe sistem vechi se depunea o cerere )

-Noutate! formular 012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit ,    (Formularul este aprobat prin Ordinul ANAf nr. 1994/2012 M.O. nr. 9/2013). Nota: Art. 34 din Legea nr. 571/2003 :
“Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4) şi (5), pot opta pentru declararea şi plataimpozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul
până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la , prevăzut la art. 35

IMPORTANT
Contribuabilii care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligatie declarativa prevazuta de lege
se declara contribuabili inactivi; Incepand cu data de 01.10.2010 pentru intarziere la plata a obligaţiilor la bugetul general consolidat
se calculează dobanzi de 0,04% pentru fiecare zi de întirziere (pe an 14,6%) şi se declanşează imediat executarea silită.
Incepand cu data de 01.07.2010 se datoreaza penalitati de intarziere.

zp8497586rq