11 Sep

Plati anticipate ale impozitului pe venit, pana la 15 septembrie – trim. III 2009

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care obtin venituri din arendare si din activitati agricole, pot efectua in termenul legal plata anticipata a impozitului pe venit, aferenta trimestrului III din 2009, pana la 15 septembrie.

In cazul veniturilor din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, Codul fiscal stabileste un regim trimestrial de plata anticipata a impozitului. Astfel, platile trebuie efectuate in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru trimestrul III al acestui an, termenul de plata este 15 septembrie.

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. Cota de impozit este de 16%.

In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.

Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.

In situatia veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, platile anticipate se stabilesc de organul fiscal:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Impozitul retinut la sursa pentru unele venituri din activitati independente

In conformitate cu art. 46 din Codul Fiscal, veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Veniturile din profesii libere reprezinta venituri obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

In schimb, veniturile comerciale sunt definite in Codul fiscal ca fiind venituri din fapte de comert, din prestari servicii, altele decat cele mentionate in cazul profesiilor libere, precum si veniturile din practicarea unor meserii.

De asemenea, veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Codul fiscal prevede ca persoanele care desfasoara o activitate independenta trebuie sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa.

Leave a Reply