15 Feb

Obligaţiile cu referire la depunerea declaraţiei recapitulative ce revin unei persoane impozabile române înregistrată normal în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal care prestează/primeşte servicii către/de la alte persoane impozabile din alt stat membru

Explicaţii

Locul prestării

Persoana obligată la plata TVA

Regimul fiscal

Obligaţii declarative

Este prestator în cadrul unui contract de transport bunuri pentru un beneficiar din Italia, transportă bunuri din Italia în Germania

Italia

Art.133 alin.2

 

Beneficiar

Echivalentul din legislaţia statului membru pentru art.150 alin.2

Operaţiunea este taxabilă potrivit  echivalentului din legislaţia statului membru  pentru art.126 alin.9

D 390 da

-beneficiarul este stabilit în alt stat membru

-locul prestării se stabileşte potrivit art.133 alin.2

-operaţiunea nu este scutită în statul membru de consum (în statul membru unde este impozabilă)

Este prestator în cadrul unui contract de transport bunuri pentru un beneficiar din Italia care efectuează export de bunuri în China

Italia

Art.133 alin.2

Beneficiar

Echivalentul din legislaţia statului membru pentru art.150 alin.2

Operaţiunea este scutită de TVA fiind transport legat direct de export de bunuri potrivit echivalentului din legislaţia statului membru pentru art.143 alin.1 lit.c

D 390 nu

-beneficiarul este din alt stat membru

-locul prestării se stabileşte potrivit art.133 alin.2

-operaţiunea este scutită de TVA în statul membru de consum (în statul membru unde este impozabilă)

Este prestator în cadrul unui contract de lucrări contructii-montaj pentru construcţia unui imobil pentru un beneficiar din Italia, bunul imobil fiind pe teritoriul României

România

Art.133 alin.4

 

Prestator

Art.150 alin.1

 

Operaţiunea este taxabilă în România

Art.126 alin.9

D 390 nu

-nu sunt prestări servicii pentru care locul prestării se stabileşte potrivit art.133 alin.2

Este beneficiar în cadrul unui contract de leasing de mijloace de transport cu un finanţator persoană impozabilă din Germania

România

Art.133 alin.2

Beneficiar

Art.150 alin.2

Operaţiunea este taxabilă în România

(taxare inversă)

Art.126 alin.9 şi art.157 alin.2

D 390 da

Art.1564 alin.1 lit.e

-beneficiarul este stabilit în alt stat membru

-locul prestării se stabileşte conform art.133 alin.2

-operaţiunea nu este scutită în statul de consum (România)

Leave a Reply