15 Feb

Obligaţiile ce revin unei persoane impozabile române care aplică regimul special pentru microîntreprinderi (art.152 din Codul Fiscal) –neplatitoare de TVA referitor la înregistrarea în scopuri de TVA pentru AIC şi servicii şi la depunerea declaraţiilor fiscale

Luna

Explicaţii

Locul prest/AIC

Persoana obligată la plata TVA

Obligaţia înregistrării în scop de TVA cf.art.1531

Obligaţii declarative

 I

Este beneficiar în cadrul unui contract leasing de mijloace de transport; Finanţator persoană impozabilă din Turcia

România

Art.133 alin.2

Beneficiar

Art.150 alin.2

Nu, prestatorul nu este din Comunitate art.1531 alin.1 lit.c, pct.67  alin.4

D 390 nu, nu este serviciu intracomunitar

D 301 da, art.1563 alin.1 lit.d

II

Este beneficiar în cadrul unui contract leasing  de mijloace de transport;Finanţator

persoană impozabilă din Germania

România

Art.133 alin.2

Beneficiar

Art.150 alin.2

Da, prestatorul este stabilit în Comunitate

Art.1531 alin.1 lit.c

D 390 da, art.1564 alin.1 lit.e

D 301 da, art.1563 alin.1 lit.d

III

Face o A.I.C. 7.000 euro

 

 

 

 

Face o A.I.C. 4.000 euro

România

Operaţiune neimpozabilă în România Art.126 alin.4

 

România

A.I.C. cumulate depăşesc 10.000 euro

Nu

 

 

 

 

Beneficiar

Art.151

Nu există obligaţia; nu comunică furnizorului codul de înregistrare atribuit în luna II

 

Există obligaţia, dar nu se mai înregistrează pentru că este deja înregistrat în luna II

D390 nu, operaţiunea nu este impozabilă în România

D301 nu, nu există persoană obligată la plata TVA

 

D 390 da

Art.1564 alin.1 lit.d

D 301 da

Art.1563 alin.1 lit.a

IV

Prestează servicii de consultantă pentru un beneficiar persoană impozabilă din Spania

Spania

Art.133 alin.2

Beneficiar

Echiv. din legislaţia statului membru pt.art.150 alin.2

Există obligaţia, dar este deja înregistrat potrivit art.1531

D 390 da

Art.1564 alin.1 lit.c

D 301 nu

V

Prestează servicii de consultantă pentru un beneficiar pers.impozabilă din Turcia

Turcia

Art.133 alin.2

Beneficiar

 

Nu are obligaţia înregistrării art.1531 alin.1 lit.b si pct.67 alin.4

D390 nu

D301 nu

 

VI

Primeşte servicii de consultanţă de la un prestator persoană impozabilă din Turcia

România

Art.133 alin.2

Beneficiar

Art.150 alin.2

Nu are obligaţia înregistrării

D390 nu, prestatorul nu este din Comunitate

D301 da, este persoana obligată la plata TVA

Leave a Reply