23 Aug

Obligatii salariale PFA incepand cu luna iulie 2010

Incepand cu veniturile obtinute in luna iulie, PFA au obligatia de a plati contributii individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj in conformitate cu dispozitiile OUG 58/2010 art. III alin. (2) , dupa cum urmeaza :
– cota de 10,5% pentru asigurari sociale (CAS)

– 5,5% contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate (CASS) si

– 0,5% contributia la somaj.

Baza de calcul a contributiilor sociale individuale este prevazuta in art. 6 din Anexa 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010  si o constituie venitul net realizat dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

 Contributiile se achita :

-lunar pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv sau

-anual pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional,

Veniturile de natură profesională se referă la venituri realizate de o persoană fizică din activităţi independente (adică acele activităţi care nu îndeplinesc criteriile de dependenţă de la art. 7(1) pct. 2 din Codul fiscal), activităţi desfăşurate de această persoană în afara unei relaţii de angajare, mai puţin cazurile prevăzute expres de lege (de ex. venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din pensii, din activităţi agricole, din premii si jocuri de noroc, din transferul proprietăţilor imobiliare).

Persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională, atât în cazul celor cu caracter repetitiv cât şi în cazul celor ocazionale, datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări sociale pentru sănătate.

Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională cu caracter repetitiv (lunar, trimestrial sau semestrial), datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri.

Persoanele care realizează astfel de venituri ocazional, având în schimb şi venituri de natură salarială, nu datorează contribuţiile individuale pentru veniturile ocazionale de natură profesională.

Adica daca un PFA realizeaza venituri nete ( incasari-cheltuieli deductibile) mai mici decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, atunci PFA trebuie sa plateasca contributiile ce se aplica in procent total de 16.5% la venitul net realizat. Daca PFA realizeaza venituri nete mai mari decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie , atunci PFA plateste contributiile doar la 5 salarii medii brute pe economie.

 Salariul mediu brut pe economie prevazut la alin. (1) si (2) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Acesta este de 1836 lei.

Se va depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, si veti incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu art. 7 din din Anexa 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin HG 791/2010.

Declaratiile de asigurare se depun lunar pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii .

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj a fost publicat in Ordinul nr.599/09.08.2010.

IN CONCLUZIE, incepand cu luna iulie PFA-urile sunt nevoite de a intocmi lunar declaratii de sanatate, somaj si catre casa de pensii. Pentru intocmirea acestor declaratii trebuie calculate lunar venitul net ceea ce inseamna ca trebuie tinuta o contabilitate lunara la PFA.

Pe data de 25 august trebuiesc transmise declaratiile aferente lunii iulie. In cazul declaratiei pentru asigurarile sociale de sanatate venitul minim nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara (600lei) , daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. 

Contribuabil Contribuţia individuală de asigurări sociale (pensie) Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj
Persoane care realizează exclusiv venituri de natură profesională, atât cu caracter repetitiv, cât şi cu caracter ocazional DA, sunt obligaţi la plata acesteia, fiind asiguraţi obligatoriu.

Baza de calcul:
– Pentru venituri cu caracter repetitiv – venituri totale nete realizate lunar, în cazul în care acestea nu depăşesc pragul de 5 salarii medii brute pe economie, iar în caz contrar, baza este chiar acest prag.
– Pentru venituri cu caracter ocazional – venituri totale nete realizate anual, în cazul în care acestea nu depăşesc echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, iar în caz contrar, baza de calcul este chiar echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

Termenul de declarare şi plată a asigurării este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioară în care s-au realizat veniturile de natură profesională.

Declaraţia trebuie actualizată în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natura profesională, prin depunerea unei noi declaraţii.

În lunile în care nu realizează venituri de natură profesională, persoanele trebuie să notifice acest fapt casei teritoriale de pensii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data în care intervine acest fapt.

DA, sunt obligaţi la plata acesteia, fiind asiguraţi obligatoriu.

Baza de calcul:
– Venituri totale nete realizate lunar (calculate ca diferenţă între veniturile brute şi cheltuielile deductibile) în cazul în care acestea nu depăşesc 5 salarii medii brute pe economie, iar în caz contrar, baza de calcul este chiar echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.
– Baza nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Contribuţia se plăteşte de către persoana care realizează respectivele venituri de natură profesională, până pe data de 25 a lunii următoare celei în care sunt realizate.

Declaraţiile de asigurare se depun ori de câte ori se realizează venituri de natură profesională, până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioară celei în care s-au realizat aceste venituri.

Modelul declaraţiilor de asigurare pentru toate aceste contribuţii sociale se va aproba prin ordin, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a acestor norme metodologice.

DA, sunt obligaţi la plata acesteia, fiind asiguraţi obligatoriu.
Baza de calcul este similara ca şi la asigurările sociale. Termenul de declarare şi plată a asigurării este până la data de 25 a lunii, pentru luna anterioară în care s-au realizat veniturile de natură profesională.

Declaraţia trebuie actualizată în termen de 14 zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natura profesională, prin depunerea unei noi declaraţii.

În lunile în care nu realizează venituri de natura profesională, persoanele trebuie să notifice acest fapt agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data in care intervine acest fapt.

In situatia in care, din conventiile de prestari servicii incheiate de PFA rezulta ca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal, astfel cum a fost completat prin OUG 58/2010, activitatea desfasurata ca PFA poate fi reconsiderata de catre organele fiscale ca activitate dependenta, consecinta fiind aceea ca, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

Criteriile pe baza carora o activitate poate fi reconsiderata ca dependenta potrivit art. art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal sunt:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;

c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

d) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

e) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;

f) orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

Potrivit normelor metologice adoptate pentru aplicarea acestor dispozitii care au modificat Codul fiscal, “O activitate poate fi reconsiderata, potrivit criteriilor prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal, ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia.”

15 Responses to “Obligatii salariale PFA incepand cu luna iulie 2010”

 1. Bety Says:

  Ma aflu in situatia unui PFA reconsiderata ca si dependenta si in acelasi timp am si carte de munca. Din 2003 (anul infiintarii) virez trimestrial cass conform legislatiei in vigoare. Daca inteleg bine acum va trebui sa fac lunar o vizita si la Casa de Sanatate.
  In ceea ce priveste obligatia unitatilor cu care am incheiate contracte, inteleg faptul ca si ele datoreaza contributii. In acest caz ei intocmesc declaratii pentru sumele virate pentru mine?

  Va multumesc anticipat.

 2. serena rezeanu Says:

  Sunt angajat cu cate de munca la o unitate de stat. Pe langa acest venit , realizez venituri ca administrator de imobil. Venitul anual net este de 8580 lei. In declaratia 100 aceste venituri sunt declarate de asociatiile de proprietari ca ” alte venituri realizate de persoane fizice – cod 690″ .Trebuie sa platesc contributii la somaj, sanatate, pensii?

 3. EXPERT CONTAB Says:

  Pentru Aneres 52
  Asteptam precizari de la ANAF referitor la acest aspect. Nu va putem da in acest moment un raspuns sigur si concret. Exista interpretari din punct de vedere juridic legislatiei care afirma ca in cazul in care ai carte de munca si se platesc contributii la aceasta nu ar mai trebui sa mai platesti suplimentar ca PF la somaj si casa de pensii. Vom publica pe sit noutati si clarificari in zilele urmatoare.

 4. EXPERT CONTAB Says:

  pentru lizbet8ro

  Societatea are obligatia de a intocmi declaratii doar pentru veniturile realizate in baza contractului de munca. Pentru celelalte venituri pe care le realizati in calitate de persoana fizica autorizata, chiar daca sunt incadrate ca dependente d-voastra aveti obligatia de a intocmi declaratiile si de a vira sumele.

 5. Sebastian Says:

  Buna ziua,

  Ma intereseaza obligativitatea depunerii acestor declaratii pana la finalul saptamanii, in cazul in care am avut PFA + contract de munca, pana pe 31 iulie, iar incepand cu data de 1 august am doar PFA.
  Trebuie sa le depun pana pe 25 septembrie (pentru luna august, in care am avut doar PFA-ul fara contract de munca) sau pana maine (vineri 27.08)?

  Multumesc

 6. irina Says:

  Buna ziua, am cotract cu Credidam din 2005 si pana in 2008 am primit bani in urma unor aparitii televizate, de atunci nu am mai primit nimic dar contractul cu ei inca mai exista. Am inteles ca si in situatia in care veniturile sunt 0 trebuie depuse aceste declaratii. Este si cazul meu? Mentionez ca actoalmente sunt in concediu de cresterea copilului iar mai sus am gasit ”
  Persoanele care realizează astfel de venituri ocazional, având în schimb şi venituri de natură salarială, nu datorează contribuţiile individuale pentru veniturile ocazionale de natură profesională.”

 7. Andreea Bira Says:

  Mentionez ca sunt PFA dar din luna februarie numai obtin venit deoarece sunt in concediu de crestere copil 2 ani – ce ar trebui sa fac in aceasta situatie pentru a nu primi amenda, mai exact cum ar trebui sa arate notificarea si unde ar trebui depusa
  Va multumesc anticipat

 8. giulia Says:

  Ma numesc iulia si as vrea sa stiu, daca cheltuielile cu deplasarea inafara localitatii sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Stiu ca nu se deduce tva aferent acestor cheltuieli, numai daca se face dovada ca deplasarea s-a facut in scopul prestarii unui serviciu, justificat cu factura.

 9. Iorga Marinela Says:

  Buna ziua,
  Sunt PFA din anul iulie 2008 de la inceputul anului 2009 am incheiat cu Casa de Pensii Declaratie de asigurare la care platesc lunar la salariul de 600 lei suma de 189 lei,(adica 31.5%). As vrea sa stiu conform noii Legii ce am eu de plata la Casa de Pensii?

 10. alin Says:

  Daca am un PFA care a avut incasari in luna iulie si august in baza unui contract cu o firma din UE si acum nu o sa mai am incasari si astept sa inchid acest PFA si mai sunt si angajat cu carte de munca la care mi se platesc toate darile catre stat. intrebarea mea ar fii acea daca trebuie sa mai depun dfeclaratiile ca PFA? daca aceste incasari au fost ocazionale?
  Va multumesc anticipat!

 11. nik Says:

  Am fost nevoit sa fac un PFA pentru un contract de inginerie cu o firma nemteasca, acest contract a durat o luna si am incasari pe luna august, septembrie si octombrie in urma acestui PFA(incasari in euro).In acest timp am fost si inca sunt si salariat la o firma. Intrebarea mea este, daca puteti sa ma ajutati bineinteles,: Sunt nevoit sa platesc si contributiile la stat ca PFA(sanatate,somaj,pensie) daca sunt si salariat!
  Va multumesc anticipat!

 12. persida grigore Says:

  va multumesc mult pentru site ,este extrem de util .caut on line de 3 zile asa ceva .acum am capatat lumina prin informatiile oferite de site ,precum si prin claritatea expunerii lor.fiti sanatosi si binecuvantati.voi urmari si pe viitor cu foarte mare placere si interes site-urile dvs.
  succes si pe mai departe!
  Persida Grigore-Ploiesti

 13. EXPERT CONTAB Says:

  Va multumim si va asteptam permanent pe site-ul nostru

  Echipa Expert Contab

 14. elena38 Says:

  As dori sa stiu, daca in cazul celor care au un contract de prestari servicii pentru care i se retin toate obligatiile conform oug58/2010, si mai incheie cu alta firma un contract de mandat, plata facindu-se in baza de comision, se retin si aici toate datoriile conform aceleiasi ordonante?

 15. Tigarete-Electronice.eu - Tigari electronice, Tigara electronica, Accesorii tigari electronice, Consumabile tigari electronice, Ploiesti Says:

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site provided us with useful information to paintings on. You have done an impressive process and our entire neighborhood can be thankful to you.

Leave a Reply