11 May

Obligatii fiscale cu termen de declarare in data de 17.05.2010

Declaratie fiscala Categorii de contribuabili /declaranti/platitori Observatie / Sanctiuni pentru nedepunere:  
       
       
Declaratia 390  – Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii – pentru luna  in care exista achizitii sau livrari de bunuri si servicii intracomunitare Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA   care au efectuat in luna anterioara livrari, achizitii de bunuri si servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal

termen: data de 15 a lunii urmatoare

Se depune pentru achizitii si livrari de bunuri si servicii din / in tarile membre UESanctiune – art. 2191 din Codul de procedura fiscala: Amenda de

2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.

 
 Declaratia de venit anual – pentru persoane fizice – Declaratia 200 Contribuabilii – persoane fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din activitati independente. Sanctiune pentru nedepunere sau depunere cu intarziere – art. 219 alin 3 din Codul de procedura fiscala: Amenda deLa 10 la 100 lei  
Declaratia privind veniturile din strainatate – declaratia 201 Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate.Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din  legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, timp de 3 ani consecutivi. Sanctiune pentru nedepunere sau depunere cu intarziere: Amenda deLa 10 la 100 lei  
Cerere privind destinatia sumei de 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate in sistem colectiv pentru domeniul locativ – Declaratia 230 Persoanele fizice care doresc sa doneze 2% din impozitul pe salariu sau pe venitul din anul 2009    
Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice –declaratia 223 pentru anul in curs Asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritati, in cazul asocierilor care in anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior    
Declaratie fiscala Categorii de contribuabili /declaranti/platitori Observatie / Sanctiuni pentru nedepunere:  
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile efectuate in luna aprilie 2010 Operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali implicati in comercializarea produselor accizabile Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. d din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Situatia privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor
pentru luna aprilie 2010
Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate Sanctiune – art. 220 alin 1 lit. p din Codul de procedura fiscalaNeevidentierea la organele fiscale teritoriale a situatiilor privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei  
Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase Antrepozitarii autorizati pentru productie Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Situatia privind  achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Situatia livrarilor de tigarete in luna aprilie Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie Antrepozitarii autorizati pentru depozitare Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Situatia privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precedenta Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii Sanctiune – art. 219 alin 2 lit. i din Codul de procedura fiscalaNedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice  
                         

Leave a Reply