• Cautare in site

 • News-letter

 • Linkuri utile

 • Archive Articole

  • 2017 (2)
  • 2016 (16)
  • 2015 (23)
  • 2014 (12)
  • 2013 (25)
  • 2012 (36)
  • 2011 (52)
  • 2010 (87)
  • 2009 (84)
 • Comentarii Recente

 • Curs Valutar BNR

  Curs EURO EUR 4.8026
  Curs Dolar USD 0.7302
  Lira Sterlina GBP 5.7406
  Gram aur XAU 0.1817
  Gram aur CHF 4.5258
  Gram aur PLN 2.8050

  valabil la : 21.02.2020
 • Monitoare WEB


19 Nov

Noul model al Declaratiei 101 privind impozitul pe profit

Sursa: expertizacontabila.ro

 

 

In Monitorul oficial nr. 757 / 2009 a fost publicat Ordin ANAF nr. 1607 / 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Prin acest ordin se introduce noul model al Declaratiei 101 privind impozitul pe profit, care pune in aplicare reglementarile introduse de OUG nr. 34 / 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Noua declaratie cuprinde urmatoarele sectiuni:
A. Date de identificare a platitorului;
B. Date privind impozitul pe profit;
C. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual.

Partea B a noii declaratii, Date privind impozitul pe profit, contine randurile de la 1 la 44 a vechii declaratii 101.

Noua declaratie 101 introduce partea C, Date privind definitivarea impozitului pe profit anual, care cuprinde doua puncte:

1. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual de catre contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, adica de catre:

– contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
– organizatiile nonprofit;
– contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

2. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual de catre contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, adica de catre alti contribuabili (fata de cei mentionati mai sus la pct. 1) care au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, din pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia 101 privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

De retinut ca, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune Declaratia 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.

Partea C a formularului 101 cuprinde date privind impozitul minim (forfetar) declarat pentru anul de raportare prin Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.


Modul de completare a sectiunii C din declaratia 101 de catre contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine; contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

La randul 1 se preia suma inscrisa la randul 44 din sectiunea B, reprezentand impozitul pe profit anual.

La randul 2 din Sectiunea C a Declaratiei 101 se completeaza suma reprezentand impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003. Pentru anul 2009 se va recalcula corespunzator perioadei 1 mai – 31 decembrie 2009.

La randul 3 se compara suma inscrisa la randul 1 cu suma inscrisa la randul 2 si se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit datorat la nivelul sumei celei mai mari.

La compararea sumelor se vor avea in vedere dispozitiile OUG nr. 34 / 2009, potrivit carora, contribuabilii, pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003, prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal.

La randul 4 se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.

La randul 5 se inscriu sumele reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. In situatia in care in anul fiscal de raportare sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se vor avea in vedere sumele corectate.

Modul de completare a sectiunii C din Declaratia 101 de catre alti contribuabili (societati comerciale, companii nationale, etc)

La randul 1 se preia suma inscrisa la randul 44 din sectiunea B, reprezentand impozitul pe profit anual.

La randul 2 se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.

La randul 3 – se inscriu sumele reprezentand impozitul pe profit datorat, declarate prin formularul 100, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rand se completeaza in situatia in care, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare nu se datoreaza impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se vor avea in vedere sumele corectate.

La randul 4 se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit, declarata prin formularul 100, pentru trimestrul IV, de catre contribuabilii care definitiveaza inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator celui de raportare. In situatia in care suma a fost corectata prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se va inscrie suma corectata.

La randul 5 se inscriu sumele reprezentand impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de catre contribuabilii obligati la plata acestuia, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571 / 2003 (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1.1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se vor avea in vedere sumele corectate.

La randul 6 se inscriu sumele reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de catre microintreprinderile care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 (se vor prelua sumele inscrise la rd. 1, respectiv la rd. 2 din formularul 100). Acest rand se completeaza in situatia in care, pentru trimestrele I, II si III, in anul fiscal de raportare nu se datoreaza impozit minim (rd. 1.1 din formularul 100 nu este completat). In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se vor avea in vedere sumele corectate.

La randul 7 se inscriu, pentru anul de raportare, sumele reprezentand impozitul minim, declarate trimestrial prin formularul 100 de catre microintreprinderile obligate la plata acestuia in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 si care in cursul anului fiscal devin platitoare de impozit pe profit. In situatia in care sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formularul 710 “Declaratie rectificativa”), se vor avea in vedere sumele corectate.

La randul 9 se completeaza cu impozitul minim aferent trimestrului IV, prevazut la art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003. Suma inscrisa la rd. 8 “Diferenta de impozit pe profit” se compara cu suma inscrisa la rd. 9 “Impozit minim pentru trimestrul IV”. In functie de rezultatul compararii, suma mai mare se preia la randul 10 sau 11, dupa caz.

La randul 10 se inscrie suma de la randul 8, in situatia in care se datoreaza impozit pe profit stabilit in conformitate cu dispozitiile titlului II din Legea nr. 571/2003, respectiv daca suma inscrisa la randul 8 este mai mare decat suma inscrisa la randul 9.

La randul 11 se preia suma de la randul 9, in situatia in care suma inscrisa la randul 8 este mai mica decat suma inscrisa la randul 9, suma reprezentand impozitul minim aferent trimestrului IV.

 

 

Acte normative studiate in acest articol

Ordin ANAF nr. 1607 / 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

 

Resurse

Norme completare Declaratia 101 privind impozitul pe profit

 

Leave a Reply