17 Sep

Noua valoarea a mijloacelor fixe

Va amintim ca incepand cu data de 01.07.2013 valoarea mijloacelor fixe s-a modificat la 2500 lei.

baza legala: HOTĂRÂRE nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Art. 1

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
(2) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007.

Leave a Reply