06 May

Norme de aplicare pentru impozitul forfetar – HG 488/30.04.2009

I. IMPOZIT PE PROFIT

 

1.1.    Prin normele 111 -117 au fost stabilite metodologia de calcul şi limitele de aplicare a impozitului minim, aplicabil persoanelor juridice române şi sediilor permanente ale persoanelor juridice străine (cu excepţia persoanelor scutite potrivit art. 38 Cod fiscal), cu un numar de 4 exemple.

 

Exemplul I

    O societate comerciala a determinat la sfârsitul trimestrului al II-lea  2009 impozit pe profit în suma de 250 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale în suma de 40.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza în mod corespunzator prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

    Având în vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în suma de 250 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului minim în suma de 367 lei.

 

Exemplul II

    O societate comerciala a determinat la sfârsitul trimestrului al II-lea impozit pe profit în suma de 500 lei. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei corespunzator transei de venituri totale anuale în suma de 50.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza în mod corespunzator prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

    Având în vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în suma de 500 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului pe profit în suma de 500 lei.

    113. Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea al anului 2009, din impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului se scade impozitul pe profit aferent perioadei precedente, inclusiv impozitul minim datorat, dupa caz, pâna la nivelul impozitului minim datorat în cursul anului fiscal.

 

Exemplul III

    O societate comerciala înregistreaza pierdere fiscala la sfârsitul trimestrului I si al II-lea 2009. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 6.500 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale în suma de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza în mod corespunzator prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (6.500/12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datoreaza impozitul minim în suma de 1.083 lei.

    Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în suma de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectueaza urmatorul calcul: 6.000 – 1.083 = 4.917 lei.

    Se compara impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, în suma de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500/12) x 3 = 1.625 lei si se datoreaza impozitul pe profit.

    La închiderea exercitiului financiar 2009, contribuabilul înregistreaza pierdere fiscala. Prin urmare, pentru trimestrul al IV-lea datoreaza impozit minim în suma de 1.625 lei. În acest caz, impozitul pe profit de recuperat reprezinta impozitul datorat în cursul anului respectiv mai putin impozitul minim.

    114. Impozitul pe profit aferent trimestrului/anului se calculeaza potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal, inclusiv cele referitoare la recuperarea pierderii fiscale prevazute la art. 26 din titlul II «Impozitul pe profit».

 

Exemplul IV

    O societate comerciala înregistreaza la sfârsitul anului 2008 pierdere fiscala în suma de 700 lei. În cursul anului 2009 societatea înregistreaza în trimestrul I pierdere fiscala, iar în trimestrul al II-lea înregistreaza un profit impozabil în suma de 13.200 lei.

    Impozit pe profit aferent trimestrului al II-lea = (13.200-700) x 16% = 2.000 lei

    Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 2.200 lei, corespunzator transei de venituri totale anuale în suma de 35.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009-30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculeaza în mod corespunzator prin împartirea impozitului minim anual la 12 luni si înmultit cu 2 (lunile mai si iunie), astfel: (2.200/12) x 2 = 367 lei.

    Având în vedere ca impozitul pe profit datorat pentru trimestrul al II-lea este în suma de 2.000 lei, iar impozitul minim calculat pentru aceeasi perioada este de 367 lei, contribuabilul are obligatia de plata a impozitului pe profit în suma de 2.000 lei.

Prin pct. 115 (nou introdus) se prevede că impozitul minim nu se aplică în cazul societăţilor comerciale aflate în inactivitate temporară, începând cu data înregistrării cererii de menţiuni la Registrul comerţului, precum şi pentru societăţile comerciale înfiinţate în cursul anului 2009 (art.116).

Reguli speciale privind impozitul minim sunt stabilite pentru societăţile înfiinţate ca urmare a operaţiunilor de reorganizare (fuziunea sau divizarea) şi pentru societăţile comerciale aflate în inactivitate temporară la 1 mai 2009 care îşi reiau activitatea în cursul anului 2009.

1.2. Utilizările şi condiţiile de acordare a deductibilităţii cheltuielilor cu combustibilul utilizat de autovehicule sunt corelate cu dispoziţiile art. 1451 Cod fiscal şi normele de aplicare ale acestuia (vezi secţiunea privind TVA de mai jos).

 

Nu sunt impozabile potrivit prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal, soldul rezervelor reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor (contul <<1065>>) la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se vor impozita la momentul modificării destinaţiei acestora.

 

II. IMPOZITUL PE VENIT

2.1. Utilizările şi condiţiile de acordare a deductibilităţii cheltuielilor cu combustibilul utilizat de autovehicule sunt corelate cu dispoziţiile art. 1451 Cod fiscal şi normele de aplicare ale acestuia (vezi secţiunea privind TVA de mai jos).

 

III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

3.1. În aplicarea art. 21, alin. (4), lit. t), art. 48 alin. (7) şi art. 1451 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile utilizate au fost definiţi după cum urmează:

 

Vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utillizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie;

Vehiculele utlizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 vehiculele destinate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau radio înregistrate sau transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

 

Vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile, de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii post vânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de un agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

Vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului, sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea, sau la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

Vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă;

Vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată sunt vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea directă a serviciilor cu plată şi fără de care serviciile nu pot fi efectuate

 

IN CONCLUZIE, indiferent daca esti platitor de impozit pe profit 16%  sau impozit pe venit microintreprinderi 3%, platesti acelasi impozit minim la stat.

One Response to “Norme de aplicare pentru impozitul forfetar – HG 488/30.04.2009”

  1. LAVINIA VASILE Says:

    AM SI EU O INTREBARE, IMPOZITUL FORFETAR ACHITAT IN AVANS SE RECUPEREAZA DACA FIRMA ESTE SUSPENDATA SI NU MAI ARE ACTIVITATE?

Leave a Reply