09 Jun

Modificari privind perioada fiscală de declarare a TVA

         Prevederi legale  introduse prin OUG 34/2009:

Articolul 1561,

(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

 

    a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

  

    b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1);

 

    c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

    (62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică, fără a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală.”

 

Comentarii:

Prevederile OUG 34/2009 au intrat în vigoare la 1 mai 2009. Persoanele care au realizat achizitii intracomunitare în aprilie 2009 nu vor avea obligaţia să depună decont lunar de TVA dacă nu vor mai realiza altă achiziţie intracomunitară începând cu data de 1 mai 2009.

Persoanele care vor realiza  achiziţii intracomunitare în luna mai 2009, vor depune un decont de TVA pentru 2 luni ( aprilie plus mai) pâna pe data de 25 iunie 2009, şi în continuare vor depune deconturi lunare de TVA.

Persoanele care nu au realizat AIC în luna mai, dar vor realiza în luna iunie, vor depune decont trimestrial pentru TR. II şi începând cu luna iulie, deconturi lunare.

 

 

         După efecuarea unei achiziţii intracomunitare ulterior datei de 1 mai 2009, persoanele care au depus deconturi de TVA trimestrial vor depune deconturi lunare, după exemplul de mai sus, şi nu mai au posibilitatea să mai depună deconturi trimestriale, chiar dacă nu vor depăşi în cursul unui an fiscal cifra de afaceri de 100.000 de euro.

 

 

Leave a Reply