12 Feb

Modificari la Codul Fiscal incepand cu anul 2010 referitoare la contractele de comodat.

Daca pana acum cei care aveau societati puteau sa-si foloseasca masina personala in scopul activitatii societatii prin inchirierea acestuia gratuita in baza unui contract de comodat, incepand cu anul 2010 in Codul Fiscal la art 62 si in Norme metodologice la pct.135, 135^1,136,137 apar modificari.

Astfel daca societatea a facut investitii la bunurile mobile sau imobile pe care le are in folosinta in baza unui contract de comodat, trebuie sa anunte proprietarul bunului in termen de 30 de zile care este valoarea acestora. Proprietarul bunurilor  are obligatia de a declara aceste sume ca venit, ce se impoziteaza.

Exemplu :

Adica daca cheltuiala cu reparatia unei cladiri folosita in baza unui contract de comodat este considerata deductibila de societate proprietarul cladirii trebuie sa plateasca impozit pe venit pentru aceste reparatii. Respectiv daca se evita astfel impozite mai mari pe societate, atunci se taxeaza persoana fizica cu impozite.

 

Mai jos redam articolele din Codul Fiscal si Normele metodologice aferente

Codul fiscal:

  “  Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

   Art. 62.(1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau a arendei. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. “

 

Norme metodologice:

 

 “  135. În vederea determinării venitului brut, la sumele reprezentând chiria sau arenda în bani şi/sau la echivalentul în lei al veniturilor în natură se adaugă, dacă este cazul, şi valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispoziţiilor legale sau înţelegerii contractuale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dar sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

 

   1351. Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În termen de 30 de zile de la finalizarea investiţiilor partea care a efectuat investiţia este obligată să comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal valoarea investiţiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt deţinător legal are obligaţia să declare la organul fiscal competent valoarea investiţiei, în declaraţia de impunere.

    ___________

    Pct. 1351 a fost introdus prin art. I, lit. C, pct. 20 din H.G. nr. 1.861/2006.

   – Pct. 1351 a fost modificat prin art. I, lit. C, pct. 20 din H.G. nr. 1.620/2009.   136. În conformitate cu legislaţia în materie, proprietarul are obligaţia de a efectua cheltuielile referitoare la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, ca de exemplu:

   – întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirii, elementelor de construcţie exterioară a clădirii, cum ar fi: acoperiş, faţadă, curţile şi grădinile, precum şi spaţii comune din interiorul clădirii, cum ar fi: casa scării, casa ascensorului şi altele asemenea;

   – întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor comune proprii clădirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze;

   – repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi de funcţionare a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei.

 

   137. În cazul efectuării de către chiriaş a unor astfel de cheltuieli care cad în sarcina proprietarului şi se încadrează în cota forfetară de cheltuieli, cu diminuarea corespunzătoare a chiriei, impunerea rămâne nemodificată.

 

   1371. În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

 

 

2 Responses to “Modificari la Codul Fiscal incepand cu anul 2010 referitoare la contractele de comodat.”

 1. Andrei Says:

  Ce se intampla atunci cand o societate are pe comodat un autoturism utilizat pentru activitatea curenta si efectueaza cheltuieli de reparatii, precum si cheltuieli cu prime de asigurare si taxe de drum (vignieta, taxa de pod, etc).

 2. admin Says:

  In principiu, cheltuielile de reparatii si prime de asigurare nu intra in categortia investiiilor.
  In Codul fiscal sunt enumerate doar anumite cheltuieli de intretinere si functionare aferente cladirilor, nu se specifica clar ce inseamana investitii la bunuri mobile, altele decat cladirile.
  Pentru siguranta,pot fi deductibile in procent de 25% (stipulate ca si cheltuieli forfetare) totalitatea cheltuielilor cu reparatiile aferente bunurilor mobile, respectiv a masinilor luate in comodat.Despre asigurari, rovignete, taxe de pod nu se precizeaza nimic, acestea avand caracter obligatoriu si sunt aferente bunului luat in comodat.
  Ca sa oficializatti contractul de comodat, este bune sa-l inregistrati la Administratia Financiara.

Leave a Reply