05 Jan

Modificari fiscale in 2012

In Monitorul Oficial nr. 938 din 30.12.2011 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr.125/27.13.2011 privind modificarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Modificarile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Principalele modificari ale legislatiei fiscale:

acordarea deductibilitatii in proportie de 50% pentru cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive, la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit

– acordarea deductibilitati in proportie de 50% a TVA-ului la achizitia acestor vehicule

modificarea sistemului si a procedurii de obtinerii a calitatii de platitor de TVA – in plus, sunt introduse conditii care pot duce la pierderea calitatii de platitor de TVA (in special in cazul evaziunii fiscale)

– pentru persoanele care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole, terenuri si utilaje agricole, se va aplica sistemul impozitarii stopajului la sursa

– Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice.

– Se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii. (Inainte erau scutite de TVA si exigibilitatea TVA a fost la data depunerii DVI)

– In cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit este in sfera TVA. Noutatea consta in faptul ca valoarea aceasta trebuie justificata printr-un raport de evaluare.

Un contribuabil ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat plafonul de scutire de TVA (35000 Eur/119000 lei) si concomitent in anul in curs, cifra de afaceri realizata este mai mica decat plafonul amintit, recalculat proportional cu numarul de luni de activitate deja parcurse, poate sa solicite in interiorul exercitiului, radierea inregistrarii in scopuri de TVA. Cererea se depune pana pe 10 a lunii urmatoare finalizarii perioadei la care are obligatia depunerii decontului (lunar sau trimestrial). In ultimul decont depus se va efectua ajustarea TVA cand aceasta se impune.

Leave a Reply