18 Jun

Modificarea procedurii cesionarii creantelor fiscale

 

 

In Monitorul oficial nr. 365 / 2009 a fost publicata Legea nr. 194 / 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Aceasta lege modifica procedura cesionarii creantelor fiscale introdusa de OUG nr. 19 / 2008.

Prin aceasta procedura Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le are in administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala.

Cesionarea creantelor fiscale se realiza prin urmatoarele metode:

– licitatie;
– selectie de oferte;
– incredintare directa.

ANAF demareaza procedura de cesiune a creantelor fiscale prin transmiterea spre publicare a unui anunt de intentie, care nu creaza totusi obligatia de a efectua respectiva cesiune de creante. Aceasta intentie precum si faptul ca cesiunea de creanta nu a fost realizata se notifica debitorului fiscal.

Conform Codului de procedura fiscala creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza ANAF nu pot fi cesionate la un pret mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale.

Cesionarea creantele fiscale principale si accesorii se realizeaza de catre ANAF astfel:

a) se publica anuntul de participare la cesionarea creantelor fiscale prin licitatie publica cu strigare, la un pret ce nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala;
b) in situatia in care exista un singur ofertant pentru care oferta a fost declarata calificata, ANAF poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea totala a creantelor fiscale. In situatia in care exista mai multe oferte declarate calificate este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
c) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale plus 75% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
d) in cazul in care nu exista nicio oferta, licitatia in vederea cesiunii creantelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publica un nou anunt in care pretul nu va putea fi mai mic decat valoarea creantelor fiscale principale la care se adauga 50% din valoarea creantelor fiscale accesorii;
e) in cazul in care in cadrul etapei prevazute la lit. c) sau d) de mai sus exista un singur ofertant, ANAF poate sa treaca la incredintarea directa, cu conditia ca pretul din oferta sa nu fie mai mic decat valoarea creantelor fiscale inscrisa in anunt. Daca exista mai multe oferte calificate, este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa;
f) daca nu se obtine pretul inscris in anunt, cesiunea creantelor fiscale va fi facuta la cel mai mare pret oferit, daca acesta depaseste valoarea creantelor fiscale principale.

Ordinea stingerii debitelor prin cesionare este urmatoarea:

– prima data se sting obligatiile fiscale principale;
– diferenta se va distribui pe obligatiile fiscale accesorii;

Prin cesionare cesionarul creantei fiscale preia toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile detinute de creditorul bugetar. Contractul de cesiune a creantelor fiscale incheiat conform Codului de procedura fiscala constituie titlu executoriu. Prin cesionare creantele fiscale devin creante comerciale.

Legea nr. 194 / 2009 precizeaza ca cesiunea creantelor fiscale nu poate fi facuta persoanelor afiliate cu debitorul cedat. Daca ulterior realizarii cesiunii creantelor fiscale, au fost incalcate aceste prevederi, cesionarul are obligatia de plata a diferentei dintre creanta fiscala totala cesionata si valoarea la care s-a realizat cesiunea.

Conform art. 7 din Codul fiscal sunt persoane afiliate, persoanele a caror relatie este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
  
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

(i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
(ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
(iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.

Totodata Legea nr. 194 / 2009 modifica si limita maxima a amenzii pentru netransmiterea in termenul legal a documentului administrativ de insotire a marfii catre autoritatea fiscala competenta, la momentul expedierii produselor accizabile in regim suspensiv si pentru primirea produselor accizabile fara prezentarea documentului administrativ de insotire a marfii la destinatie, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, de la 5.000 de lei la 3.000 de lei.

Act normativ studiat in acest articol:

1. Legea nr. 194 / 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 

 

Autor: Expertizacontabila.ro , 09 Iunie 2009, Marti

 

 

Leave a Reply