02 Mar

Modificarea declaratiei 100 pentru anul 2010

M.O. 83/08.02 – Ordin nr. 1430/2010 din 03/02/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

       A fost modificat formularul declaratiei 100, fiind eliminat randul privind impozitul minim datorat.

       Pentru platile anticipate, in contul impozitului pe profitul anual, formularul se completeaza trimestrial, la randul 1 “Suma datorata” fiind inscrisa suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie de 3.5% stabilit prin OMF.

One Response to “Modificarea declaratiei 100 pentru anul 2010”

  1. LEONTINA Says:

    cei care au pierdere in anul precedent ce trec la suma datorata

Leave a Reply