27 Mar

Masuri de protectie sociala pentru angajati si angajatori in cazul intreruperilor tehnologice si pentru someri

 

 

In Monitorul oficial nr. 186 / 2009 a fost publicata OUG nr. 28 / 2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.

Potrivit acestei ordonante de urgenta perioada in care somerii beneficiaza de indemnizatia de somaj prevazuta de Legea nr. 76 / 2002 se prelungeste cu 3 luni.

Atfel perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj somerilor, incepand cu data intrarii in vigoare a acestei ordonante si pana la 31 decembrie 2009, este dupa cum urmeaza:

– 6 luni + 3 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
– 9 luni + 3 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
– 12 luni + 3 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Totodata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a OUG nr. 28 / 2009 se prelungeste cu 3 luni perioada de acordare a dreptului respectiv.

Pentru a putea beneficia de indemnizatia de somaj, somerii sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

– le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;
– le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
– le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
– a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
– le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
– au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
– au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
– le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
– reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
– le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.

Aceste persoane beneficiaza de indemnizatie de somaj daca:

– au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
– nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
– nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
– sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Cuantumul indemnizatiei de somaj se acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, si este egala cu:

– 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
– suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut sau venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, astfel:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata este in prezent de 600 de lei si a fost stabilita de la 1 ianuarie 2009 de HG nr. 1051 / 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

OUG nr. 28 / 2009 aduce si facilitati fiscale pentru angajati si angajatori.

Astfel pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata urmatoarelor contributii de asigurari sociale datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat:

– contributia de asigurari sociale;
– contributia de asigurari pentru somaj;
– contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale;
– contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
– contributia pentru asigurari sociale de sanatate
– contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Pe durata in care se aplica scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale prevazute de OUG nr. 28 / 2009 salariatii isi pastreaza calitatea de asigurat. Astfel ca pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 76 / 2002 si de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se va utiliza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Totodata indemnizatiile platite salariatilor de catre angajator, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, nu sunt incluse in veniturile salariale si sunt scutite pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009 la plata impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Act normativ studiat in acest articol:

1. OUG nr. 28 / 2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

 

 

Autor: Expertizacontabila.ro , 27 Martie 2009, Vineri

 

 

 

Leave a Reply