12 Nov

Inregistrare la ANAF sediu social al SC -uriloe care se inmatriculeaza sau isi schimba sediul social

Avand in vedere modificarile aduse art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, societatile comerciale, la inmatriculare sau la schimbarea sediului social, au obligatia sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
In Monitorul Oficial nr. 443/01.07.2010 a fost publicat Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Pentru obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, contribuabilii vor completa formularul “Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, ce va fi depus la registratura organului fiscal in a carei raza teritoriala se afla spatiul cu destinatie de sediu social, sau se va transmite prin posta.

Formularul de cerere se poate obtine de la unitatea fiscala sau se poate descarca de la adresele www.anaf.ro – rubrica Asistenta contribuabili.

Cererea depusa la unitatea fiscala, va fi insotita de urmatoarele documente, in original si copie:
– actele doveditoare a dreptului de folosinta:
– titlul de proprietate;
– contract de vanzare cumparare;
– contract de inchiriere;
– contract de comodat, investit cu data certa;
– alte acte care atesta dreptul de folosinta, dupa caz.
– actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
– actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;
– doua timbre fiscale in valoare de 2 lei/bucata;

In situatia in care cererea se transmite prin posta, documentele insotitoare vor fi anexate in copie legalizata.

Organul fiscal va elibera contribuabilului cate un exemplar din “Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” precum si “Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social”.

 Pentru descarcarea cererii apasati aici

Leave a Reply