14 Jul

Informatii despre raportari contabile la 30.06.2011

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 Iunie 2011 este 16 August 2011 .

Sanctiuni pentru nedepunerea raportarilor contabile in termenul legal:

-amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare,

– amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare

–  amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere <

strong>depaseste 30 de zile lucratoare.

Potrivit ordinului 2234 / 2011, sistemul de raportare contabila la 30 Iunie 2011 se aplica persoanelor care aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055 / 2009 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei a 35.000 EUR. In concluzie,vor depune raportari contabile semestriale, la 30 Iunie 2011, entitatile care au inregistrat in anul 2010 o cifra de afaceri superioara limiteti de 149.968 lei ( 35.000 euro*4,2848).

zp8497586rq