02 Mar

Incepand din luna februarie 2010 angajatorii pot folosi facilitate de a da salariatii in somaj tehnic

Cu toate ca a existat si in anul 2009 aceasta facilitate, ea a fost pe perioada determinata ( pana la 31.12.2009) astfel incat angajatorii nu au putut in ianuarie 2010 sa trimita salariatii in somaj tehnic .

In 2010 a fost adoptata OUG nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010 ce intra in vigoare incepand cu luna februarie 2010.

Potrivit art. 1 alin. (1)-(2) din aceasta ordonanta, incepand cu luna februarie 2010, insa nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010, pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile. Aceste indemnizatii nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.

O noutate in 2010, fata de anul 2009, este aceea ca angajatorii au obligatia sa depuna la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia isi au sediul, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 52, alin. (1), lit. d), din Codul muncii – intreruperea temporara a activitatii fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Declaratia se depune la secretariatul inspectoratului teritorial de munca, anterior inceperii perioadei de suspendare a contractelor individuale de munca.

  Deciziile de suspendare ale contractelor individuale de munca trebuie comunicate inspectoratului teritorial de munca competent si nu se inregistreaza in registrul electronic general de evidenta a salariatilor.

    O alta noutate in 2010 este aceea ca se stipuleaza expres faptul ca in conformitate cu competentelor legale, Inspectia Muncii si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin institutiile lor teritoriale subordonate, vor controla periodic angajatorii care beneficiaza de masurile de protectie sociala.

Si in anul 2010 perioada pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariati sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei. Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca, persoanele isi pastreaza calitatea de salariat si de asigurat in sistemele publice de asigurari, dar aceasta perioada nu constituie vechime in munca.

Procedura care trebuie urmata pentru a da oamenii in somaj tehnic :

1.                   sa depuna la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia isi au sediul, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 52, alin. (1), lit. d), din Codul muncii

2.                     Deciziile de suspendare ale contractelor individuale de munca

Decizia nr……din…………..

 

Conducerea societăţii având în vedere dificultăţile economice prin care trece societatea si ţinând cont de prevederile ordonanţei OUG 4/2010 şi prevederile Codului Muncii art.52 lit. d,

DECIDE

 

Art.1 Începând cu data de …………… se suspendă contractul individual de munca al d-lui/d-na ……………….., CNP ………………………., pe o perioadă de maxim 3 luni. Pe această perioadă va beneficia de 75% din salariul de bază, conform art.53 din Codul Muncii.

 

Leave a Reply