20 Aug

In atentia platitorilor de TVA

Va prezentam citeva din modificarile si completarile aduse:

–         Prevederea de la art.134 alin. 2 lit a) din Codul fiscal potrivit careia exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi inainte de data la care intervine faptul generator, se aplica in situatia in care facturile totale ori partiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise inaintea faptului generator de taxa si include si situatia in care sunt emise facturi pentru avansuri inainte de incasarea acestora;

–         Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in cazul in care au fost emise facturi/incasate avansuri inainte de data la care intervine faptul generator (acesta intervenind dupa data de 1 iulie 2010) in baza art.140 alin. 4 din Codul Fiscal se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota de TVA in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii;

–         In cazul in care, dupa data de 1 iulie 2010 intervin evenimentele prevazute la art.138 “Ajustarea bazei de impozitare” din Codul Fiscal, respective refuzuri totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori pretul bunurilor, reduceri de pret acordate ulterior livrarii, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. In cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data cind a intervenit evenimentul.

In HG nr.768/2010 se regasesc exemple pentru fiecare din situatiile de mai sus.

Leave a Reply