20 Aug

Modificare decont de TVA incepand cu declararea pentru luna iulie 2010

S-a modificat formularul 300 DECONT DE TAXA PE VALOARE ADAUGATA prin Ordinul 2245/2010 ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr.58/2010 si prin HG 768/2010.

          Aspectele principale cu privire la intocmirea, modul de completare si de depunere a decontului de TVA care se utilizeaza incepind cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010:

–         Structura decontului este nemodificata;

–         Urmare a modificarii cotei standard de TVA de la 19% la 24%, denumirea rindului 9, respectiv rindului 21 au fost modificate;

–         Ajustarile bazei de impozitare care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19% precum si sumele rezultate din regularizarile datorate modificarii cotei de TVA se evidentiaza in decont la rindul 15 regularizari taxa colectata sau rindul 28 regularizari taxa dedusa.

–         Ajustarile bazei de impozitare pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 24% se evidentiaza in decont la rindul 9 sau la rindul 21.

–         Ajustarile bazei de impozitare pentru operatiuni intracomunitare se evidentiaza la fel ca in perioadele anterioare modificarii cotei standard de TVA.

Leave a Reply