02 Apr

Ghiduri utile pentru persoanele fizice care depun declaratia anuala de venit – Termenul de depunere 15 mai 2009

Stimati parteneri,

Deoarece anul acesta Ministerul de Finante nu va mai trimite prin posta declaratiile de venit global pentru persoanele fizice, va anuntam ca am postat pe site-ul firmei diverse ghiduri pentru completarea declaratiilor de venit.

Termenul de depunere 15 mai 2009. 

De asemeni daca doriti ca din impozitul anului 2008 sa cedati 2% unor asociatii umanitare, aveti la dispozitie formularul 230, care trebuie completat suplimentar si depus odata cu formularul 200.

230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230

Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

Leave a Reply