17 Feb

Affiliate Prophet

Affiliate Prophet line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;”>Atentie ! Pana la data de 28 februarie 2009 trebuie depuse fisele fiscale ale salariatilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii.
Pana la termenul mentionat, angajatorii trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent fisele fiscale pentru fiecare salariat.
Aceste fise fiscale se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, conform legii.

Legislatia care se aplica in acest caz este Ordinul 2293/ 03.12.2007

Tip formular: 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii

Unde se depun ?

Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz.

In cazul sediului secundar al angajatorului persoana juridica, inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, fisele fiscale, corespunzatoare activitatii sediului secundar, se depun la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar. In situatia in care un angajat a lucrat in cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator – persoana juridica, se va intocmi o singura fisa fiscala care va fi depusa de sediul secundar in evidentele caruia respectivul angajat figureaza la data de 31 decembrie a anului de raportare.

Termen de depunere
Termenul de depunere a fiselor fiscale este pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.

Numar de exemplare

Angajatorii editeaza fisa fiscala in format hartie, in doua exemplare:
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastreaza de catre angajator;
– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmaneaza angajatului.

Pentru persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului, angajatorii vor inmana un exemplar al fisei fiscale o data cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

Fisa fiscala pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii fisei fiscale.

Fisa fiscala poate fi corectata de catre angajator, din proprie initiativa, prin depunerea unei fise fiscale rectificative. Aceasta va fi intocmita pe acelasi formular ca si fisa fiscala care se corecteaza, bifandu-se casuta nr.4 “Fisa fiscala rectificativa”, aflata pe prima pagina a formularului.

Sumele inscrise in fisa fiscala se exprima in lei.

 

Leave a Reply