03 Feb

Declaratie inventar pentru Casa de sanatate – termen 15.02.2011-CASS Suceava

Casa Nationala de sanatate a publicat modelul declaratiei inventar pentru anul 2010 care trebuie depusa la casele judetene de asigurari referitoare la soldul concediilor medicale nedecontate de CASS la nivelul anului 2010.

Model pentru aprobarea modelului si continutului “Declaratie – inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fis

cali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”

zp8497586rq