31 Jan

Declaratie 392 A si 392 B pentru anul 2012

Pana la data de 25 februarie 2013 se depun declaratiile 392A si 392B la care sunt aduse modificari

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56/24.01.2013, a fost publicat Ordinul nr. 65/22.01.2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru modificarea OPANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaţii informative

Baza legala Lege nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – art. 156^3 alin. 4) si (5) :
Art. 156^3 „(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum şi suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informaţii:
a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.”

Potrivit Legii nr. 571/2003 art. 156^3 coroborat cu OPANAF nr. 1081/2011 modificat prin Ordinul 65/2013 , pentru anul 2012, formularele 392A şi 392B se depun astfel:
– 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ………” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei (plafonul vechi a fost de 119.000 lei).
– 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ……..” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute de vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei (plafonul vechi a fost  119.000 lei).

Care este modalitatea de completare si de depunere a Declaratiilor 392A si 392B ?
Cele două declaraţii se depun, în format electronic, până la 25 februarie 2013, la:
– registratura organului fiscal competent; – poştă, prin scrisoare recomandată.
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.
Formularul se editează în două exemplare:
– unul se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
– celălalt se păstrează de către persoana impozabilă.
Formatul electronic al formularelor 392A şi 392B se obţine prin folosirea programului de asistenţă.
Programul de asistenţă va fi pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau va  putea  fi descărcat de pe websiteurile:
– ANAF, de la adresa www.anaf.ro , categoria Asistenţă contribuabili/Formulare şi programe utile/Programe utile/Declaraţii fiscale.

zp8497586rq