19 Jan

Declaratia privind impozitul pe profit pentru 2008 s-a modificat

Ordinul ANAF nr. 1809/2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008.
Ordinul vizeaza modificarea si completarea Ordinului ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.70 din 30 ianuarie 2008.

Astfel, ordinul ANAF inlocuieste vechiul formular 101 – Declaratie privind impozitul pe profit -, cu un nou model al declaratiei, si modifica, totodata, instructiunile de completare.

Ordinul aduce modificari si in cazul instructiunilor de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, a formularului 102 ” Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale” si a formularului 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”.
Trebuie mentionat ca, potrivit legislatiei fiscale in vigoare, formularul 100 este utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile din salarii, in timp ce, formularul 102 este folosit, in principal, pentru declararea urmatoarelor obligatii fiscale :
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.

Ordinul nr. 1809/2008 se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2009, cu termen de declarare 25 februarie 2009, cu exceptia prevederilor referitoare la Declaratia privind impozitul pe profit, care se vor aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008.

Leave a Reply