01 Feb

Declaratia 394 pdf valabila cu 01.01.2012

394 Declaraţie informativă privind livrările/prestarile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 – utilizat începând cu declarare Proven Method To Get Ex Boyfriend Back a obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 soft A soft J*
  • Anexa validări
  • Schema XSD
  • Ghid de depunere a declaraţiei D390
  • Prevederi legale de completare a formularului 394
  • Proven Method To Get Ex Boyfriend Back

    Leave a Reply