21 May

Modificare Declaratia 205 (pentru venituri 2009)impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa

ANAF: ORDIN nr. 1803 din 2010 –
pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 228 alin. (2) si alin. (21 ) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aproba modelul si continutul formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”,
cod 14.13.01.13/I, prevazut in anexa nr. 1*).

(2) Formularul prevazut la alin. (1) se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexele nr. 2—4.

(3) Formularul prevazut la alin. (1) se utilizeaza pentru declararea impozitului retinut prin stopaj la sursa aferent veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2009.

Art. 2. — Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 alin. (1) sunt stabilite in anexa nr. 5.

Art. 3. — Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

Art. 5. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul mediului si padurilor,
Mircea Ioan Cotosman,
secretar de stat
Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 713.
*) Anexele nr. 1—7 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al
Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar
Bucuresti, 3 mai 2010.
Nr. 1.803.

Declaratia 205 (pentru venituri 2009)- formatul vechi

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Declaratia informativa 205 privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit conform cu OMEF nr.2371/12.12.2007.
Actualizat in 14/05/2010 – vers.1.0.0/2010

Leave a Reply