10 May

Declaratia 200 privind venitul global pe anul 2010 PFA

200 Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 233/2011)

Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online o prezentare

cu precizari despre cum se declara veniturile obtinute de persoanele fizice in anul 2010 prin completarea si depunerea Declaratiei 200 “Declaratie privind veniturile realizate in Romania”
Termenul limita de depunere a declaratiilor de venit este 16 mai 2011, intrucat termenul legal de 15 mai 2011 este intr-o zi nelucratoare.

Formularul 200 se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din:
– activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala);
– din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri, arenda);
– din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc.);
– din operatiuni de valuta la termen si din tran

sferul titlurilor de valoare (actiuni).

Nu toate veniturile realizate in anul 2010 trebuie declarate. Nu trebuie sa completati aceasta declaratie (de altfel, nici nu se regasesc in formular ) daca ati avut venituri, de exemplu:
– numai din salarii
– din pensii
– din salarii din strainatate
– din activitati independente impuse pe baza de norme de venit (cu exceptia celor pentru care nu s-au stabilit inca plati anticipate)
– din premii sportive sau jocuri de noroc
– din dobanzi si dividende
– din agricultura (cu exceptia arendei si a metodelor intensive, adica sere, solarii, pepiniere …)
– din mosteniri, donatii, burse, alocatii de maternitate, de somaj, etc.

Formularul 200 poate fi obtinut direct de la sediul administratiilor financiare sau poate fi descarcat de aici.

Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

zp8497586rq