23 Jan

Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2013

 Incepând cu anul fiscal 2012, termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit (D 101) este 25 martie 2013, inclusiv, termen unic de declarare. 

REGULA: SISTEMUL TRIMESTRIAL DE DECLARARE SI PLAT A IMPOZITULUI PE PROFIT

* Declararea si plata impozitului pe profit se face trimestrial pâna la 25 a primei luni urmatoare încheierii trimestrelor I-III (începând cu 1 ianuarie 2012), impozitul datorat declarându-se în declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”

* Definitivarea si plata impozitului pe profit anual se face pâna la 25 martie inclusiv a anului urmtor, impozitul datorat declarându-se în declaratia 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” (fara a  se mai depune declaratia 100 pentru trim. IV)  [art. 34 alin. (1)si art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, OPANAF nr.101/2008 si OPANAF nr.1950/2012]

zp8497586rq