09 Jan

Cursul valutar pentru calculul accizelor valabil cu 01.01.2013

Curs valutar – Pentru calculul accizelor

Potrivit art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea în lei a accizelor stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.

            An:
Perioada EUR
                            01 ianuarie 2013 –                             31 decembrie 2013 4,5223

sursa: www.customs.ro

zp8497586rq